Frågetecken kring landsbygdsministerns agerande

ANALYS. Naturvårdsverket har gott om pengar för att skydda fjällnära skogar nästa år, men Skogsstyrelsen saknar 360 miljoner kronor för att ersätta skogsägare i samma område. Frågan är hur landsbygdsminister Jennie Nilsson (S) har tänkt?

När fjällskogsdomarna kom i början av sommaren stod det klart att det skulle innebära ökade utgifter för Skogsstyrelsen. Om generaldirektör Herman Sundqvist hade skickat in ett kompletterande budgetunderlag till regeringen i tid, skulle han haft ryggen fri.

Även Skogsstyrelsens styrelse kan ta sin del av ansvaret. Det var styrelsen som beslutade om budgetunderlaget i februari och den borde därmed ha haft frågan om behovet av fjällskogs-miljoner på sin radar.

Men det skingrar inte frågetecknen kring landsbygdsminister Jennie Nilssons (S) agerande i frågan. Eller om det snarare är brist på agerande.

Login