Fortsatt ingen vink om artskyddsförordningen

KORTNYTT. Regeringen lämnar fortsatt inget besked om det blir någon översyn av artskyddsförordningen eller ej.

Sommaren 2016 skickade Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen en skrivelse om att det finns behov av att ses över artskyddsförordningen. Något som skogsnäringen också anser är mycket angeläget.

Men regeringen har fortfarande inte satt ner foten. "Frågan om huruvida en översyn av artskyddsförordningen ska genomföras bereds i Regeringskansliet." skriver miljöminister Karolina Skog (MP) i ett skriftligt svar till Jonas Jacobsson Gjörtler (M).

Jacobsson Gjörtler skriver i sin fråga till Karolina Skog att det efter mer än 16 månader är hög tid att regeringen levererar ett besked i frågan, åtminstone ett besked om när man avser att lämna besked. "Beredningen av den förhållandevis enkla frågeställningen – huruvida en översyn ska göras eller ej – kan rimligen inte pågå i all evighet." skriver han.

Login