Försvarsmakten ger inte upp – överklagar PFAS-domen till Högsta domstolen

Försvarsmakten fortsätter striden mot det kommunala bolaget i Uppsala om PFAS-föroreningarna i dricksvattnet. ”Försvarsmakten kan inte ta på sig ansvar för en förorening som myndigheten inte anser sig ha orsakat utan kommer att överklaga till högsta instans”, säger generalmajor Stefan Sandborg.

”Jag har svårt att förstå att det inte ska gå att komma överens utanför domstol”, säger Uppsala Vattens tillförordnade vd Ida Hellrup om Försvarsmaktens beslut att driva PFAS-målet vidare.<br><br>
”Jag har svårt att förstå att det inte ska gå att komma överens utanför domstol”, säger Uppsala Vattens tillförordnade vd Ida Hellrup om Försvarsmaktens beslut att driva PFAS-målet vidare.

Foto: Christine Olsson/TT
0:000:00