Debatt

Föråldrad skattelagstiftning krånglar till det för lokal elproduktion

Möjligheten att producera och dela el i lokala nät får inte fördyras av att den som producerar el riskerar att få betala energiskatt. Det skriver företrädare för Sveriges Allmännytta, Fastighetsägarna, Örebro kommun och Örebrobostäder.

Ett viktigt steg för att stärka den lokala energiproduktionen är att underlätta möjligheten att dela el mellan olika byggnader i mindre lokala nät, skriver debattörerna.
Ett viktigt steg för att stärka den lokala energiproduktionen är att underlätta möjligheten att dela el mellan olika byggnader i mindre lokala nät, skriver debattörerna.Foto: Janerik Henriksson/TT
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Samtliga debattörer

Anders Holmestig 
Vd Fastighetsägarna Sverige
Anders Nordstrand
Vd Sveriges Allmännytta
Erik Blohm
Förvaltningsdirektör miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen Örebro kommun
Ulf Rohlén
Vd Örebrobostäder


Svensk elproduktion måste bli säkrare och mer tillförlitlig. Det visar inte minst de återkommande varningarna från Energimyndigheten om reell risk för elbrist under vintern, beroende på hög elförbrukning samtidigt som två kärnkraftverk stod still.

Elproduktionen för centraliserad

Nu räddades det svenska elnätet till stor del av att svenska folket följde myndigheternas uppmaningar att spara el och manuell frånkoppling behövde aldrig tas till. De höga elpriserna tvingade också fram en minskad elförbrukning. Situationen visar på de allvarliga hoten mot svensk energiförsörjning.

Redan ett år före Rysslands anfallskrig varnade Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, för att svensk energiproduktion inte är säker vid en kris. Till stor del beror det på att elproduktionen är centraliserad och koncentrerad till ett fåtal aktörer. Ökad lokal energiproduktion utspridd till ett större antal producenter skapar ett robustare och mer tillförlitligt energisystem menar FOI.

Ett viktigt steg för att stärka den lokala energiproduktionen är att underlätta möjligheten att dela el mellan olika byggnader i mindre lokala nät, så kallade energigemenskaper. Inom EU ses energigemenskaper som viktiga delar av ett mer robust och decentraliserat energisystem som kan öka kapaciteten lokalt och samtidigt öka försörjningstryggheten.

Möjliggör energigemenskaper

Faktum är att två EU-direktiv pekar ut energigemenskaper som viktiga komponenter i medlemsländernas energisystem. Fram till 2022 var möjligheterna att dela el kraftigt begränsade i Sverige. Därefter har nya regler införts som innebär att det är möjligt att producera, lagra och dela el i lokala småskaliga nät mellan byggnader. För att den positiva utvecklingen för energigemenskaper ska få genomslag kvarstår ett mycket avgörande område att modernisera, nämligen skattelagstiftningen.

Det är inte rimligt att elproducenter som delar el i ett lokalt nät ska förhindras att skapa ett hållbart energisystem på grund av skatteregler som inte går ihop med EU:s klimat- och energiambitioner. 

Möjligheten att producera och dela el i lokala nät får inte fördyras av att den som producerar el riskerar att få betala energiskatt. Tyvärr hotas den viktiga lokala elproduktionen av en tolkning av skattereglerna som innebär att anläggningar på olika fastigheter slås ihop och ses som en enda stor anläggning, vilket gör att skattebefrielsen för el producerad för eget bruk kan utebli vid delning i lokala nät. Tolkningen har redan fått betydande praktiska konsekvenser.

I bostadsområdet Tamarinden i Örebro skapas en helt ny stadsdel där elen produceras lokalt och delas mellan husen. Tamarinden skulle därmed bidra till ett mer resilient, robust och tillförlitligt elsystem och kunna medföra en energibesparing på hela 30 procent och minska effektbehovet upp till 50 procent. Ett viktigt bidrag till Sveriges energisystem som riskerar att utebli om skattereglerna inte tillåts följa med i utvecklingen.

Lagstiftningen släpar efter

Skattefrågor måste gå hand i hand med den utveckling man från Sverige och EU vill se. För att möjliggöra en fortsatt omställning till ett hållbart energisystem, där Tamarinden är en prototyp för hur fastighetsägare och medborgare kan snabba på energiomställningen genom att vara smarta tillsammans, behöver reglerna ändras. Fler fastighetsägare ligger i startgroparna för stora energigemenskaper, fler kommer följa i Tamarindens fotspår.

Fastighetsägarna, Sveriges Allmännytta, Örebro kommun och Örebrobostäder kräver nu att lagen om energiskatt moderniseras så att elanläggningar på olika fastigheter i en energigemenskap inte ska slås ihop till en enda stor anläggning. Det är inte rimligt att elproducenter som delar el i ett lokalt nät ska förhindras att skapa ett hållbart energisystem på grund av skatteregler som inte går ihop med EU:s klimat- och energiambitioner.

Utan fler lokala energiproducenter riskerar vinterns risk för nedstängning att gå från risk till verklighet. Energiskattelagen behöver därför ändras omgående. Detta är ett viktigt steg för att möjliggöra en lokal och hållbar elproduktion och att avlasta det hårt ansträngda elnätet.

Nämnda personer

Anders Holmestig

Vd Fastighetsägarna
Jur. kand (Uppsala uni., 1993)

Anders Nordstrand

Vd Sveriges allmännytta
(Socialhögskolan i Stockholm, 1985)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00