Finanspolitiska rådet sågar regeringens hanteringen av elstöden

De kostar för mycket, företagsstödet borde inte betalas ut och utbetalningarna borde inte vara sekretessbelagda. Finanspolitiska rådet är inte nådig i sin kritik av regeringens hantering av elstöden. 

Trots informationsinsatserna från regeringen, hård sågning av elstödsarbetet. 

”Det är rätt svårt att få en
överblick hur saker har vuxit fram och varför de har utformats som de är” säger rådets ordförande Lars Heikensten. <br>
Trots informationsinsatserna från regeringen, hård sågning av elstödsarbetet. ”Det är rätt svårt att få en överblick hur saker har vuxit fram och varför de har utformats som de är” säger rådets ordförande Lars Heikensten.
Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet
0:000:00