Om  
Khashayar Farmanbar

Farmanbar (S) tillsätter elektrifieringsråd för att stödja omställningen

Regeringen tillsätter ett elektrifieringsråd, som ska stödja genomförandet av regeringens elektrifieringsstrategi.

Axel Hyttnäs Telin

I februari beslutade regeringen om elektrifieringsstrategin. En av punkterna var att inrätta ett elektrifieringsråd.

– En fortsatt och utvecklad strategisk samverkan på nationell nivå behövs för att säkerställa ett helhetsperspektiv och ett effektivt genomförande av elektrifieringsstrategin, säger energi- och digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar (S) i ett pressmeddelande.

Farmanbar blir ordförande

Det är Farmanbar själv som kommer vara rådets ordförande.

Ledamöterna är generaldirektörerna för Affärsverket svenska kraftnät, Statens energimyndighet, Energimarknadsinspektionen och Trafikverket, men också Norrbottens landshövding Lotta Finstorp (M).

Ska utvärdera förutsättningarna

Elektrifieringsrådets uppdrag sträcker sig till och med nyårsafton 2024. Rådet ska:

  • Bidra till ökad samsyn och förankring av den övergripande inriktningen för elsystemets utveckling.
  • Utgöra en plattform för bred samverkan vid genomförandet av vissa åtgärder i elektrifieringsstrategin.
  • Stödja regeringens arbete med att utvärdera förutsättningarna för elsystemet att utvecklas i takt med behoven samt tydliggöra behov och insatser som görs eller planeras i olika delar av samhället som kan bidra till en gynnsam utveckling.
Nämnda personer

Khashayar Farmanbar

Entreprenör
Fil. kand datavetenskap (Luleå tekniska uni., 2000) och kandidatexamen industriell marknadsföring (Luleå tekniska uni., 2003)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00