Kemikalier bör klassas som skadliga i större grupper – efter extra kontroll

Extra kontroller för att liknande ämnen inte ska kunna klassas som exempelvis hormonstörande välkomnas av kemibranschen när EU-parlamentet nu beslutat om sin slutliga förhandlingslinje. ”Vi förstår idén bakom grupperingstänket, men det måste ändå ske på en vetenskaplig grund”, säger Kristina Neimert Carne på IKEM.

Fler grupper av kemikalier ska regleras gemensamt, menar EU-parlamentet. Men grupperingen bör samtidigt inte ske för lättvindigt, vilket välkomnas av IKEM:s expert. <br>
Fler grupper av kemikalier ska regleras gemensamt, menar EU-parlamentet. Men grupperingen bör samtidigt inte ske för lättvindigt, vilket välkomnas av IKEM:s expert.
Foto: Xavier Lejeune, European Union, 2020 / Bengt Säll, IKEM
0:000:00