EU-kontroll upptäckte 122 ton otillåtna medel

KORTNYTT. I en gemensam EU-insats upptäcktes 122 ton otillåtna växtskyddsmedel.

Under tio dagar i våras genomfördes en EU-insats mot otillåten import av växtskyddsmedel. Totalt upptäcktes 122 ton otillåtna medel i kontrollerna av totalt 940 transporter, enligt ett pressmeddelande från Kemikalieinspektionen.

Men i Sverige upptäcktes ingen otillåten import under insatsen, som koordinerades av Europol.

– Det är positivt att vi inte upptäckt någon import av otillåtna växtskyddsmedel i kontrollerna. Resultatet antyder att problemet är större i flera andra EU-länder än i Sverige även om det är svårt att dra säkra slutsatser utifrån stickprov som gjorts under en kort period, säger Susanna Karlsson, inspektör på Kemikalieinspektionen, i pressmeddelandet.

Login