Så ska konsumenter skyddas från greenwashing – och företag reparera mera

Nya EU-regler föreslås motverka falsk miljömarknadsföring på den europeiska marknaden och stärka konsumenters rätt att få produkter lagade. Förslagen välkomnas av intresseorganisationer – men anses inte nå hela vägen fram.

EU:s justitiekommissionär Didier Reyners och EU:s miljökommissionär Virginijus Sinkevičius vill stärka rättigheterna för europeiska konsumenter och samtidigt gynna den gröna omställningen. 
EU:s justitiekommissionär Didier Reyners och EU:s miljökommissionär Virginijus Sinkevičius vill stärka rättigheterna för europeiska konsumenter och samtidigt gynna den gröna omställningen. Foto: EU-kommissionen
Charlotta Asplund Catot

EU-kommissionen lade på onsdagen fram två förslag som ska öka skyddet för europeiska konsumenter – och göra konsumtionen i EU grönare.

Dels handlar det om att motverka så kallad ”greenwashing”, det vill säga när företag falskeligen utger sig för att sälja miljövänliga produkter, dels vill kommissionen öka konsumenters möjligheter att använda sina produkter längre genom att stärka rätten att få produkter som gått sönder lagade.

De två förslagen är de sista pusselbitarna i det initiativ om hållbara produkter som kommissionen presenterade i mars förra året.

– Vi ser att efterfrågan för att köpa gröna produkter ökar i EU. Tyvärr är det i dag svårt för konsumenter att veta vad som verkligen är gröna produkter och vad som är påhittat. Vi tror att det här förslaget kommer att göra en stor skillnad och kommer att stärka de konsumenter som vill göra skillnad genom att minska sin påverkan på vår planet, sade EU:s miljökommissionär Virginijus Sinkevičius när han tillsammans med justitiekommissionär Didier Reyners presenterade förslagen på onsdagen.

Skärpta regler mot ”greenwashing”

En studie genomförd av EU-kommissionen 2020 visade att mer än hälften av miljöpåståendena om produkter i EU var vaga, vilseledande eller ogrundade. Hela 40 procent var helt ogrundade.

För att motverka denna ”greenwashing” vill kommissionen nu se skärpta regler för hur företagen kommunicerar om produkternas miljöpåverkan. Företagen måste bättre bevisa vad de grundar sin information på och informationen ska bättre följas upp och kontrolleras av medlemsländerna. Informationen till konsumenterna ska bli tydligare och mer transparent och därmed mer pålitlig. 

I dag finns det cirka 230 miljömärkningar på den europeiska marknaden. Alldeles för många, tycker miljökommissionär Virginijus Sinkevičius.

– Det är inte konstigt att konsumenterna är förvirrade. Vi föreslår därför åtgärder för att stoppa den här ökningen, sade miljökommissionär Virginijus Sinkevičius.

Rätten att få produkter lagade

Kommissionen föreslår också nya gemensamma regler som ska främja att produkter som gått sönder i större utsträckning ska lagas i stället för att, som i dag, ofta slängas bort. Förslaget syftar både till att minska kostnader för konsumenterna, men också att begränsa onödigt avfall och utsläpp.

Bland annat föreslår EU-kommissionen att försäljare ska vara tvungna att erbjuda att en produkt som gått sönder inom den lagstadgade garantin, ska lagas i stället för att ersättas, så länge det inte är dyrare. Produkttillverkare ska också bli skyldiga att informera konsumenter om de produkter som de själva är skyldiga att reparera.

Kommissionen vill även att en online-plattform skapas, som ska koppla samman konsumenter med reparatörer och säljare av renoverade varor i deras område, för att förenkla lagning.

– Med dessa nya åtgärder kommer konsumenterna att få de verktyg de behöver för att välja reparation och ge ett positivt bidrag till den cirkulära ekonomin. Det kommer också att skicka ett viktigt budskap till företag att hållbara affärsmodeller och investeringar i reparationer lönar sig, sade EU:s justitiekommissionär Didier Reyners.

”Ett lovande första steg”

Kommissionens förslag välkomnas av den europeiska konsumentorganisationen BEUC som ser dem som ett viktigt steg mot en grönare och mer hållbar konsumtion i EU.

– Kommissionen höjer insatserna för att bekämpa greenwashing och sätter stopp för en vilda västern av ogrundade gröna påståenden. Att förebygga problemet i stället för att rätta till det när skadan väl är skedd är ett innovativt drag som kommer att gynna konsumenter som vill agera hållbart och behöver pålitlig information för att göra det, säger organisationens generaldirektör Monique Goyens i ett skriftligt uttalande på onsdagen.

Samtidigt är Monique Goyens kritisk till delar i förslagen, bland annat att konsumenters valfrihet mellan att få en produkt lagad eller utbytt mot en ny begränsas.

– Reparation bör uppmuntras, men är kanske inte alltid det bästa alternativet om konsumenterna ska kunna dra nytta av sin rätt till välfungerande produkter, säger hon och hoppas att medlemsländerna och EU-parlamentet ska korrigera det här i de kommande förhandlingarna kring en slutlig text.

Även miljöorganisationen European Environment Bureau (EEB) välkomnar kommissionens förslag, men ser risk för kryphål för företagen att ta sig runt reglerna och att för mycket ansvar läggs på konsumenterna bland annat när det gäller att kräva lagning av produkter.

– Även om det är ett lovande första steg, misslyckas dagens förslag med att ”etablera en ny rätt att reparera”, som utlovats i handlingsplanen för cirkulär ekonomi, säger Orla Butler, biträdande policyansvarig för cirkulär ekonomi vid EEB, i ett skriftligt uttalande.

Vill vässa förlagen

Förslagen går nu vidare till medlemsländerna och EU-parlamentet som ska enas om slutlig lagstiftning. Från EU-parlamentet kom positiva reaktioner på onsdagen.

– Båda förslagen är efterlängtade i kampen för klimatet. Nu måste vi vässa dem ytterligare och göra dem tillräckligt bra, säger EU-parlamentariker Pär Holmgren (MP) i ett uttalande.

Miljöpartiet vill bland annat arbeta för att kostnaden för reparationerna inte ska hamna hos konsumenterna.

Även EU-parlamentarikern Arba Kokalari (M), som är skuggrapportör för ett förslag inom samma område, välkomnar förslagen.

– Jag kommer jobba för att lagen ska uppmuntra den gröna handeln, och inte bli ett byråkratiskt berg som slår undan benen för hållbara alternativ, säger hon i ett uttalande.

Nämnda personer

Didier Reynders

EU-kommissionär, ansvarig för rättsliga frågor
Jurist (Liège uni.)

Virginijus Sinkevicius

EU-kommissionär med ansvar för miljö, hav och fiske
Fil. kand i nationalekonomi och sociologi (Aberystwyth University, 2012)

Pär Holmgren

Europaparlamentariker (MP)
Licentiatexamen i meteorologi (Uppsala uni., 1993)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00