Debatt

Ett år efter utredningen – fortfarande inga förslag eller pengar till kommunerna 

Det har gått ett år sedan incitamentsutredningen för vindkraften presenterades. Medan kommuner och projektörer väntar fortsätter det kommunala vetot att stoppa mer än hälften av den nya elproduktion som industrin behöver. Regeringen måste agera, skriver Roza Güclü Hedin, näringspolitisk chef, Mellansvenska Handelskammaren. 

”För att detta ska bli verklighet krävs utbyggd elproduktion. Vi måste satsa mer på överföringskapacitet och att lokalt producera fossilfri el”, skriver debattören.
”För att detta ska bli verklighet krävs utbyggd elproduktion. Vi måste satsa mer på överföringskapacitet och att lokalt producera fossilfri el”, skriver debattören.Foto: Annika Byrde
Roza Güclü Hedin
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Risken utredarna själva pekade på är nu ett faktum – bristen på besked ligger som en våt filt över vindkraftsprojekten i Sverige. Vilken kommun vill säga ja i dag om man då kan gå miste om en ersättning – om det nu blir någon?

Regeringen ger också dubbla budskap då de å ena sidan säger sig vilja se mer havsbaserad vindkraft men å andra sidan både försämrat villkoren genom att ta bort utlovade anslutningspunkter till havs och dessutom dröjer med att fatta beslut om tillstånd.  

Ni bromsar upp, regeringen 

Samtidigt står svenska företag inför stora investeringsbeslut som ska stärka deras konkurrenskraft i ett framtida fossilfritt samhälle men som de bara kan fatta med garantier om tillräcklig el och effekt. Regeringens saktfärdighet bromsar företagens omställning och riskerar nu både jobb och investeringar i både vår region, Dalarna och Gävleborg, och över hela Sverige. 

Industrin gynnas inte av någon polarisering mellan kraftslagen, den behöver en tydlighet och en långsiktighet i beslut och åtgärder. Många prognoser pekar på att Sverige behöver en fördubblad elproduktion till 2035 och det är snart bara 10 år kvar att få den på plats. 

I Dalarna och Gävleborg finns ett gediget industri- och processkunnande. Den gröna omställningen pågår just nu, vi behöver rätt förutsättningar för att omfamna den nya industrialiseringen. 

Läs också

Dags att ge kommunerna nyckeln 

Från ett läge där industrin lade ner och människor flyttade härifrån är vi nu i ett läge där industrin satsar och anställer nya förmågor. Enligt en undersökning bland 15 av våra mest energikonsumerande medlemsföretag uppskattade företagen att de skulle kunna göra investeringar på totalt cirka 37 miljarder tillsammans om de fick den el och effekt de har behov av fram till 2030.  

För att detta ska bli verklighet krävs utbyggd elproduktion. Vi måste satsa mer på överföringskapacitet och att lokalt producera fossilfri el. I det korta och medellånga perspektivet behöver vindkraftutbyggnaden intensifieras eftersom det är det energislag som kan byggas snabbast och mest kostnadseffektivt. Här är incitamenten för kommuner och lokalboende en nyckel.  

Mellansvenska handelskammaren vill därför se följande åtgärder:  

  • Släpp polariseringen mellan kraftslagen, sätt upp etappmål för fördubblad elproduktion i Sverige 2035 och besluta hur dessa mål ska nås genom en realistisk färdplan. 
  • Ge incitament till kommuner och närboende, både för land- och havsbaserad vindkraft, för att ge ännu större ekonomisk nytta lokalt och för acceptans och stöd. 
  • Effektivisera och förkorta tillståndsprocesserna för etablering av infrastruktur som stödjer elförsörjningen. 
  • Det finns mycket att lära av våra grannländer Danmark och Finland som nu bygger ut vindkraften i hög takt. Om inte Sverige kan erbjuda företag den el och effekt de behöver för omställningen så kommer företagen att flytta dit den finns.  

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00