Energimyndigheten: Fler invånare ökar energikonsumtionen

PROGNOS. Trots att bostadsbyggandet inte motsvarar behoven, kommer energikonsumtionen att öka under de kommande två åren. Den bedömningen gör Energimyndigheten.

Sverige har tagit emot ett stort antal människor som söker asyl, det skapar en ökad energianvändning framöver. Den skriver Energimyndigheten i sin kortsiktsprognos för 2016 och 2017.

Om bostadsbyggandet blir i samma nivå som bostadsbehovet skulle energianvändningen öka med 3,4 terawattimmar till år 2017. Men så många bostäder (75 000 per år) ser inte ut att byggas och därmed ökar energianvändningen inte fullt så mycket. 

"Även om inte bostadsbyggandet sker i denna takt så kvarstår ett läge där fler människor behöver uppvärmning, särskilt under vintertid, oavsett om det är nybyggda eller befintliga byggnader som värms upp." skriver Energimyndigheten.

Energianvändningen förväntas även att öka i industrin under samma period.

Mer vind mindre kärnkraft

Samtidigt spås elproduktionen att öka inom vindkraften och minska inom kärnkraften.

Inom transporter är prognosen att bensinen minskar medan dieseln och förnybara bränslen ökar. Energimyndigheten beräknar att andelen förnybar energi inom landbaserade transporter ökar till 18 procent till år 2017, jämfört med 14 procent år 2014.

Forrige artikel Sveaskog levererar till statliga plånboken Næste artikel Så vill Skatteverket komma åt delningsekonomin Så vill Skatteverket komma åt delningsekonomin