Energibolag: "Viktigt att genomföra effektiva åtgärder för ålen"

DEBATT. Vi instämmer i att läget för ålbeståndet är allvarligt. Det är därför vi ökar våra kunskaper om ålen och genomför effektiva åtgärder för artens bevarande, skriver sju representanter för vattenkraften i en replik till Älvräddarnas Christer Borg och Ingemar Alenäs.

Placeholder image
Foto: Fortum
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Erik Sparrevik, Vattenfall Vattenkraft
Henrik Jatkola, Statkraft Sverige
Johan Tielman, Uniper
Marco Blixt, Fortum Hydro
Ola Palmquist, Tekniska verken i Linköping
Rikard Nilsson, Holmen Energi
Sara Sandberg, Energiforsk

Vi som sedan länge har engagerat oss i situationen för ål instämmer med artikelförfattarna Christer Borg
och Ingemar Alenäs (12/12-17) att läget för ålbeståndet är mycket allvarligt. Det är därför viktigt att även i fortsättningen öka kunskaperna om ål och att genomföra effektiva åtgärder för ålens bevarande.

De flesta ålar stannar och växer upp längs våra kuster. De som finns i våra reglerade vattendrag är i första hand sådana som har flyttats dit oftast genom import från England eller Frankrike. Även dessa utgör dock en värdefull resurs och därför krävs åtgärder, inte minst inom vattenkraften.

Kunskaperna har ökat

Programmet Krafttag ål, som sedan år 2011 bedrivs i samverkan mellan ett antal vattenkraftföretag och Havs- och vattenmyndigheten, syftar både till att öka kunskapsläget och utföra frivilliga och snabbt genomförbara åtgärder. Genom en rad forsknings- och utvecklingsprojekt har kunskapen ökat om en art som vi tidigare vetat ganska lite om.

Någon försöksverksamhet är det således inte frågan om, däremot är inte denna teknik anpassad för våra största kraftverk.

Yrkesfiskare har anlitats och sedan år 2011 har cirka 93 000 vuxna ålar flyttats förbi vattenkraftverk i fyra viktiga ålvattendrag. De har sedan kunnat fritt simma vidare till sina lekområden på andra sidan Atlanten. För att de flyttade ålarna ska kunna ta sig till sina lekområden är det viktigt att de dels är oskadade, dels är utvandringsklara blankålar. Därför görs återkommande kvalitetskontroller med hjälp av externa utförare.

Handlar inte om försöksverksamhet

Under samma period har drygt 2,8 miljoner ålyngel satts ut på västkusten (inte i sjöar som påstås i artikeln), där de varken riskerar att fångas i fiske eller behöver passera några kraftverk. På andra platser, som i Ätran, har fysiska avledare monterats framför kraftverkets turbinintag. Efter att det första gallret kom på plats i Ätrafors år 2008 har flera sådana byggts och fler är på gång.

Någon försöksverksamhet är det således inte frågan om, däremot är inte denna teknik anpassad för våra största kraftverk.
 
Nyligen genomfördes ett slutseminarium i Krafttag ål där såväl forsknings- som åtgärdsresultat
presenterades. Mer finns att läsa på Energiforsk webbsida. Annan forskning och andra åtgärder
genomförs också men ligger utanför satsningen Krafttag ål.

Dokumentation

Läs tidigare inlägg i debatten

"Misslyckande för ålen succé för kraftbolagen"
Fiskeförhandlingarna i EU om ålen förbättrar inte situationen för den utrotningshotade arten. Men problemen slutar inte där, skriver ekologikonsult Ingemar Alenäs och Älvräddarnas generalsekreterare Christer Borg.Politik på allvar
Få gratis nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget.
Genom att registrera dig till Altingets nyhetsbrev accepterar du våra användarvillkor