Efter klimatkritiken – V-ledningen skärper skrivningarna

Den interna klimat- och miljöpolitiska kritiken inom Vänsterpartiet har lett till att partiledningen lagt mer fokus på frågorna i förslaget till valkampanj. Men representanter från miljö- och klimatnätverket vill få igenom ytterligare tydlighet vid helgens kongress.

Frågan om vilken miljö- och klimatpolitik som Vänsterpartiet ska driva har seglat upp som en av de stora frågorna under kommande kongress. Här partiledaren under höstens industriturné.<br>
Frågan om vilken miljö- och klimatpolitik som Vänsterpartiet ska driva har seglat upp som en av de stora frågorna under kommande kongress. Här partiledaren under höstens industriturné.
Foto: Henrik Montgomery / TT
Jacob Hederos

I helgen samlas Vänsterpartiet till en kongress där partiets miljö– och klimatpolitik ser ut att hamna i centrum för debatten.

Efter intern kritik och den omtalade Cementa-omröstningen – där partiet ändrade åsikt under processens gång – är det nu dags att sätta ramarna för vilka frågor partiet ska driva i valrörelsen.

Och trots att det övergripande temat för kampanjen fokuserar på klimatomställningen, saknar fortsatt företrädare för det miljö- och klimatpolitiska nätverket inom partiet konkretion.

– Våra grundläggande program och riksdagsmotioner är ju bra från början. Frågan som väcktes i samband med Cementa var om man ska tona ner det här och betona annat? Men tvärtom så har diskussionen stärkts och positionerna försvarats, säger Gertrud Ingelman, Göteborgspolitiker och medlem av nationella styrgruppen för miljö- och klimatnätverket.

Det blev en väckar-, eller kanske en varningsklocka?

– Det ledde till att det blev en bra demokratisk diskussion nu under hösten inför bland annat arbetet med valplattformen, som jag också tycker visar på att vi är många som är engagerade i frågan.

Flera steg i rätt riktning

Gensvaret från partiledningen anses också som genomgående positivt i miljö- och klimatnätverket. Ingelman lyfter bland annat fram att ordet ”tillväxt” inte längre syns i valplattformen.

Samtidigt är de inte helt nöjda och har exempelvis arbetat för att få igenom skärpta skrivningar om att trakthyggesbruk ska begränsas (se ex. motion 115 ) inför kongressen.

Omställning är så mycket mer än industripolitik

Vilmer Andersen
Ledamot i regionfullmäktige i Skåne för V
Vilmer Andersen, som var en av dem som uttalade sig i samband med sommarens interna protester, lyfter även han fram andra motioner som de nu kraftsamlar kring. Bland annat om att industriinvesteringarna behöver kombineras med utbildningssatsningar (motion 345), vilket är ett av flera miljö- och klimatperspektiv som han anser saknas i plattformen.

– Omställning är så mycket mer än industripolitik, säger Vilmer Andersen till Altinget.

Transportprioritering saknade exempel

Både Ingelman och Andersen påpekar flera gånger att partiledningen visat stort gehör för de invändningar som lyfts i det förberedande arbetet till valplattformen. Bland annat har omställningen av transportpolitiken, som utpekats som central i valplattformen, konkretiserats genom skrivningar om kollektivtrafik och järnvägssatsningar.

– Detta saknades nästan helt i partistyrelsens ursprungliga förslag, säger Vilmer Andersen.

Partistyrelseledamoten Patrik Strand – som diskuterat frågan med Andersen i den skånska lokalavdelningen också – håller till viss del med om att partistyrelsen missat de transportpolitiska förslagen i det tidigare utkastet.

Jag har fått jobba extra varje helg sedan julen och ser varje dag hur välfärden går på knäna på grund av hur vi prioriterar privatisering.

Patrik Strand
Partistyrelseledamot

– Det är många som har ett engagemang i miljöfrågor som har bidragit med många kloka tankar och idéer. Det är klart att vi tagit till oss, och det ser man på utkastet. Det är en del förändringar som gör det tydligare vad vi prioriterar, säger Strand till Altinget.

Ökat gemensamt ägande gemensamma svaret

Strand, som till vardags arbetar som undersköterska på Skånes universitetssjukhus, pekar samtidigt på att det övergripande medlet för att nå de utpekade målen – ett ökat statligt och offentligt inflytande över flera samhällssektorer, fungerar som en enande kraft.

– Jag har fått jobba extra varje helg sedan julen och ser varje dag hur välfärden går på knäna på grund av hur vi prioriterar privatisering.

Den konflikt som annars skulle kunna bli mellan exempelvis investeringar i välfärden och klimatomställning behöver därför inte ta över, enligt Strand, då omställningsfonden och det gröna investeringsprogrammet kan svara mot behoven på flera politikområden.

– Vi måste öka den demokratiska kontrollen och ta tillbaka ägandet. Den socialistiska grundsynen och problembeskrivningen enar alla delar i vårt parti skulle jag säga, vilket också gör att de sakpolitiska skiljelinjerna inte heller behöver bli så många, säger han.

Har de majoritet?

Huruvida miljö- och klimatnätverket har kongressen bakom sig, återstår att se. Från motståndare sägs att efterfrågan på skarpare klimat- och miljöpolitik främst uttrycks från en ”högljudd minoritet”, och att det inte är så många som i det slutliga valet är engagerade i frågan.

Partistyrelseledamoten Patrik Strand, som inte ingår i nätverket, menar dock inte att det skulle vara fallet.

– Nej men jag skulle säga att, precis som vi är ett socialistiskt och feministiskt parti, så är vi sedan en lång tid ett grönt parti. Vi kan vi inte tänka oss en framtid utan att vi löser de här problemen.

Gedin: Kongressen har alltid rätt

Liknande resonemang förs också hos biträdande partisekreteraren Hanna Gedin, som är förberedd på en lång diskussion om flera av de klimat- och miljöpolitiska förslagen som inte fick gehör i den första remissrundan.

En enig partistyrelse har valt att prioritera de klimatfrågor där vi vet att vi med ett stort väljarstöd kan få igenom kraftfulla reformer som gör skillnad på ganska kort sikt.

Hanna Gedin
Biträdande partisekreterade

– En enig partistyrelse har valt att prioritera de klimatfrågor där vi vet att vi med ett stort väljarstöd kan få igenom kraftfulla reformer som gör skillnad på ganska kort sikt. Det är en prioritering som valplattformen gör och den rymmer inte all politik. Men vi får se hur det landar ut. Kongressen har alltid rätt, så oavsett vad kongressen väljer så blir det bra, säger hon.

Holm vill se mer konkreta förslag

En av dem som kommer att driva på för att föra in fler konkreta skrivningar är den klimatpolitiska talespersonen Jens Holm, han är också trafikutskottets ordförande i riksdagen.

– Jag tycker att det finns väldigt mycket som motioneras om som är väldigt bra. Exempelvis att det måste finnas mer konkreta förslag på hur vi ska ställa om i valplattformen. Och att det ska handla om strukturella förändringar som ska leda till beteendeförändringar hos alla. Att det inte bara är en liten elit som måste ändra på sig, och det är inte bara tekniska fixar som måste till. Utan att det är långt mycket mer som måste hända, säger han till Altinget.

Nämnda personer

Jens Holm

Styrelseordförande Stockholms hamn AB, hållbarhetsansvarig ESMC
fil. mag. i sociologi (Uppsala uni., 1996)

Hanna Gedin

Kandidat (V) till EU-valet
Jurist

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00