E-bränslen får skjuts i EU-parlamentets sjöfartsbeslut

Moderaten Jörgen Warborn har snickrat ihop en bred kompromiss bakom flera förändringar av utsläppsminskningskraven i sjöfartssektorn. Men vissa av de större förändringarna är svårsmälta för huvudrapportören själv.

Det råder delade meningar kring om fartyg mindre än 5 000 bruttoton ska omfattas av kraven. <br>
Det råder delade meningar kring om fartyg mindre än 5 000 bruttoton ska omfattas av kraven.
Foto: Sjöfartsverket
Jacob Hederos

Två procent av bränsleanvändningen till havs i EU ska bestå av förnybara bränslen från ett icke-organiskt ursprung år 2030. Det är en av de större reformer som EU-parlamentets transportutskott brett enats om som en förändring av det kommissionsförslag som ska leda till en utsläppsminskning i sjöfarten.

För att ytterligare stimulera till att E-bränslena ska produceras ser det ansvariga transportutskottet även ut att införa en premie, där E-bränslen räknas dubbelt mot de utsläppsminskningskrav som redare ska leva upp till. Stimulin kan liknas vid den bonus som hittills gällt elbilar för biltillverkare.