Djup oenighet kring trålfisket

HAVET. Naturskyddsföreningen uppmanar regeringen att begränsa bottentrålningen på flera sätt, bland annat genom att fiskare som använder andra metoder ska gynnas. Men yrkesfiskarna slår bakut och anklagar organisationen för att vara romantiska drömmare.

"På land tillåts människan lämna spår, men i havet ska allt vara orört." säger Staffan Larsson, vd för Torskfiskarnas producentorganisation, som är mycket kritisk till Naturskyddsföreningens syn på bottentrålning som fiskemetod.
"På land tillåts människan lämna spår, men i havet ska allt vara orört." säger Staffan Larsson, vd för Torskfiskarnas producentorganisation, som är mycket kritisk till Naturskyddsföreningens syn på bottentrålning som fiskemetod.Foto: Foto: Pixabay
Johanna Alskog

Där det en gång fanns musselbankar och kanske skogar av sjöpennor befolkade av sjögurkor, anemoner, sjöstjärnor och svampdjur – finns idag i ökande antal snabbväxande och snabbetablerade opportunister och asätare såsom räkor, ormstjärnor och sjöborrar

ur Naturskyddsföreningens rapport

Naturskyddsföreningen anser att bottentrålning som fiskemetod har en förödande inverkan på bottenlevande växter, djur samt på framtidens fiskebestånd. Därför vill föreningen helst se ett regimskifte, ett skifte som innebär att bottentrålning

Dokumentation

WWF och MSC om bottentrålning

Världsnaturfonden WWF säger inte nej till all trålad fisk, men manar i regel till försiktighet. Läs Fiskguiden 2016.

Naturskyddsföreningen anser att MSC och andra miljömärkningar inte ska certifiera bottentrålningsfiske, om det finns ett mer hållbart kommersiellt gångbart fiske på samma art. På sin hemsida skriver MSC om varför även bottentrålad fångst kan MSC-märkas:

"Under de senaste 15 åren har det visat sig att det finns hållbara trålfisken och att både stora och små fisken kan kvalificera sig för en certifiering – eller misslyckas. Därför varierar fiskeredskapens påverkan på havsbottnen mycket och detta analyseras noggrant när ett fiske utvärderas mot MSC:s standard."


Altinget logoMiljö och Energi
Vill du läsa artikeln?
Som prenumerant på Altinget miljö och energi får du initierad nyhetsbevakning och en levande sakpolitisk debatt.
Läs mer om priser och prenumerationsvillkor här
0:000:00