Debatt

Det krävs politiska beslut om den svenska skogen

Den svenska skogen är satt under lupp, inte minst med tanke på den omfattande Skogsutredningen som just har varit ute på remiss. För att hitta en väg framåt måste politikerna fatta aktiva beslut. Vi behöver ett tydligt tillväxtmål samtidigt som de svenska miljömålen behöver ses över, skriver representanter för stiftelsen Skogssällskapet.

”Tyvärr misslyckas utredningen med sin ambition att presentera en helhet eftersom flera av förslagen motverkar varandra. Hur alla de krav och förväntningar som ställs på den svenska skogen ska balanseras är lika oklart som innan.”
”Tyvärr misslyckas utredningen med sin ambition att presentera en helhet eftersom flera av förslagen motverkar varandra. Hur alla de krav och förväntningar som ställs på den svenska skogen ska balanseras är lika oklart som innan.”Foto: Geran de Klerk/Unsplash
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Samtliga debattörer

Karin Fällman Lillqvist
Hållbarhetschef, Skogssällskapet
Calle Nordqvist
Vd, Skogssällskapet
P-O Wedin
Tillträdande styrelseordförande, Skogssällskapet

Skogen har de senaste månaderna varit ett hett ämne för debatt. Hur ska den räcka till allt som vi vill använda den till – kolsänka, naturvård och rekreation, biodrivmedel, husbyggande, papper och andra klimatsmarta produkter av träråvara? Och vad är rätt väg att välja när det kommer till aktivt brukande eller ökat skydd? Den mycket omfattande och omdiskuterade Skogsutredningen har de senaste månaderna varit ute på remiss.

Förväntningarna på den 1 250 sidor långa utredningen var höga. Tyvärr misslyckas utredningen med sin ambition att presentera en helhet eftersom flera av förslagen motverkar varandra. Hur alla de krav och förväntningar som ställs på den svenska skogen ska balanseras är lika oklart som innan.

Se över miljömålen

Avvägningen mellan produktion och miljö är inte någon ny fråga. I Skogsvårdslagen från 1993 ska dessa mål ses som jämställda. I dag saknas det dock ett tydligt mål för produktionen i skogen, samtidigt som de svenska miljömålen som rör skogen är ifrågasatta från skogsnäringens sida.

Summan av alla krav och förväntningar som ställs på skogen i dag är orealistiska.

På Skogssällskapet anser vi att vi behöver se över miljömålen, så att de ger en tydlig och konstruktiv väg framåt för Sveriges miljöarbete. Samtidigt behövs ett tillväxtmål som ger en riktning också för produktionen i skogen.

Politikerna måste göra avvägningarna

Utredningen föreslår att ett ställningstagande om biologisk mångfald bör tas fram, något som vi på Skogssällskapet helt ställer oss bakom. Vi ställer oss även bakom förslaget om att kartlägga statusen för den biologiska mångfalden i skogen, så att vi kan göra rätt avvägningar när det kommer till bevarande och skydd.

Att ta fram kunskap och mer data är bra, men det är varken ett vetenskapligt råd eller en bristanalys som kan göra de avvägningar som är nödvändiga. Utredningen konstaterar att det inte finns möjlighet att både uppfylla de svenska miljömålen och tillfredsställa behovet av råvara i en växande bioekonomi. Helt centralt är därför att politikerna gör de avvägningar som krävs.

”Självklar del av dagens skogsbruk”

Den brukade skogen, där en hög tillväxt hela tiden upprätthålls, ger oss förnybara produkter. Ett aktivt skogsbruk är en förutsättning för att vi ska lyckas med omställningen till en bioekonomi. På Skogssällskapet vill vi inte se tillväxt och miljö som två motstående sidor, där det ena alltid sker på bekostnad av det andra.

Skogssällskapet grundades för över hundra år sedan ”för skogshushållningen och naturvården”. Vår erfarenhet är att produktion och naturvård ofta samverkar för att skogsägaren ska nå sina mål med skogsägandet.

Även Skogssällskapets grundare, en träpatron i sydvästra Sverige, såg hur viktig naturvården var för att skogen skulle kunna brukas hållbart. Naturvård är och ska vara en självklar del av dagens skogsbruk. Vi vet också att dagens naturvård kan göras bättre och mer effektiv.

Vägen framåt för skogen

Summan av alla krav och förväntningar som ställs på skogen i dag är orealistiska. Därför måste regeringen nu lägga fram ett förslag till tydligt tillväxtmål för den svenska skogen och samtidigt se över de svenska miljömålen.

Det är helt centralt att politikerna nu kliver fram och fattar aktiva beslut om hur den svenska skogen ska kunna göra största möjliga samhällsnytta – för ekonomi, klimat, biologisk mångfald och rekreation. Vi behöver en väg framåt för den svenska skogen.

Karin Fällman Lillqvist.
Karin Fällman Lillqvist.
Foto: Skogssällskapet

Calle Nordqvist.
Calle Nordqvist.
Foto: Skogssällskapet

P-O Wedin.
P-O Wedin.
Foto: Skogssällskapet

Nämnda personer

Calle Nordqvist

Vd Skogssällskapet
Fil. mag i skogsbruk (Sveriges lantbruksuniversitet, 2000)

Per-Olof Wedin

Styrelseordförande Skogssällskapet och Envigas, styrelseledamot LKAB, Inlandsbanan och High Coast Distillery
Civilingenjör (KTH, 1980)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00