Departementet synade Skogsstyrelsens styrelsearbete

MYNDIGHETER. Kritik från flera håll har fått näringsdepartementet att utreda de rättsliga och formella grunderna för ett beslut som Skogsstyrelsens styrelse fattade i december. Men styrelseordförande Mats Wiberg vill inte kommentera vare sig utredningen eller styrelsens beslut.

Foto: Helena Landstedt/TT
Johanna Alskog

Gick det rätt till när Skogsstyrelsens styrelse vid sitt senaste sammanträde fattade beslut om att ge generaldirektören i uppdrag att börja förbereda för att upphöra med registreringen av nyckelbiotoper? Och är det en fråga som Skogsstyrelsen har mandat att besluta om? Det är de två frågor som näringsdepartementet valde att utreda efter den kritik som framkom efter beslutet.

Vad gäller den formella hanteringen av beslutet på sammanträdet, så har departementet inga synpunkter i den promemoria som Altinget har tagit del av.