Delar av elnätsutredningen på väg till riksdagen

Det är snart två år sedan utredningen om att kapa ledtiderna i elnätsutbyggnaden blev klar. Nu är energiminister Anders Ygeman (S) i startgroparna med att skicka en proposition till riksdagen.
– Det är förvånande, säger näringsutskottets ordförande Lars Hjälmered (M).

"Först i kön" blev i praktiken nästan ett och ett halvt år. <br>
"Först i kön" blev i praktiken nästan ett och ett halvt år.
Foto: Jessica Gow/TT
Jacob Hederos

Det är dock bara delar av utredaren Elisabet Falemos förslag som ingår i den lagrådsremiss som regeringen presenterade under onsdagen.

Bland annat blir förslaget om

Dokumentation

Tanken är att regeringen ska återkomma till dessa lagförslag från SOU:n Moderna tillståndsprocesser för elnät i en senare proposition under 2021.

  • Kapitel 7 Ändrade regler för samredovisning,
  • Delavsnitt 4.3.2 Utökad dispensmöjlighet
  • Delavsnitt 4.3.3 Möjligheten att söka bindande besked bör tas bort
  • Delavsnitt 4.4.1 Beroendet mellan koncessionsinnehav och övrig reglering i ellagen bör tas bort
  • Delavsnitt 6.2.3 Bedömningen av koncessionshavarens lämplighet behålls oförändrad
  • Delavsnitt 6.3.1 Koncessionsbeslutets ställning gentemot förelägganden och förbud enligt miljöbalken bör stärkas
  • Delavsnitt 6.3.2 Miljöorganisationernas rätt att överklaga koncessionsbeslut enligt ellagen bör utökas

 


Altinget logoMiljö och Energi
Vill du läsa artikeln?
Som prenumerant på Altinget miljö och energi får du initierad nyhetsbevakning och en levande sakpolitisk debatt.
Läs mer om priser och prenumerationsvillkor här
0:000:00