Debatt

Debatt: Tågbranschen blöder – regeringen måste agera

DEBATT. Konkurrens är nödvändigt om tåget på allvar ska bidra till klimatomställningen. Ändå väljer regeringen att bara stötta de statliga tågbolagen genom pandemin. Vi har tre förslag som gynnar hela tågbranschen, skriver företrädare för Hector Rail och MTRX.

Placeholder image
Folkhälsomyndighetens restriktioner ledde under våren till att nästan 90 procent av fjärrtågsresenärerna försvann, skriver debattören. Foto: MTRX
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Claes Scheibe
Vd, Hector Rail
Joakim Sundh
Vd, MTRX


Tågföretagen är både samhällsviktiga och avgörande för klimatomställningen. De behövs både under pandemin och när vi har kommit ut på andra sidan. När flyget har ställt in avgångar på grund av för få resenärer har MTRX och andra fjärrtågsbolag under pandemin tagit ansvar för att möjliggöra ett tryggt sätt att resa för de som kan och behöver, liksom godsoperatörerna har upprätthållit transporterna till och från våra svenska industrier.

Rädda tågen

Samtidigt har tågföretagen drabbats extremt hårt av de restriktioner och riktlinjer som har implementerats – när rekommendationen är att inte resa slår det med stor kraft mot tågföretagens intäkter. Folkhälsomyndighetens restriktioner ledde under våren till att nästan 90 procent av fjärrtågsresenärerna försvann. Om det ska finnas en tågbransch med konkurrens kvar efter pandemin måste regeringen ta sitt ansvar och bidra till att minska kostnaderna.

"En mycket oroande signal"

Regeringen vill stoltsera med vikten av klimatsmart arbete, men trots detta har de visat ett överraskande lågt intresse för att ge stöd riktade till alla operatörer. Regeringen har i stället valt att ge ett riktat stöd till det statligt ägda godstågsföretaget Green Cargo på 1,4 miljarder kronor. Det är en mycket oroande signal.

Regeringens mål kan inte vara att rädda endast sina egna bolag och försätta Sverige i en situation utan konkurrens på tågmarknaden.

Claes Scheibe och Joakim Sundh
Foto: Johan Nilsson/TT

Regeringens mål kan inte vara att rädda endast sina egna bolag och försätta Sverige i en situation utan konkurrens på tågmarknaden. Konkurrens som är nödvändig om tåget på allvar ska kunna bidra till klimatomställningen. Regeringens agerande är varken gynnsamt för resenärer eller klimatet – och går därmed emot målen för klimatomställningen.

Tåg behövs för klimatet

Pandemin har inte förändrat det faktum att vi står mitt i en klimatkris. Det är centralt att säkra framtiden för hållbara transporter, såsom fjärrtåg och godståg. Samtidigt är konkurrens i tågbranschen nödvändig för att resenärer ska se tåget som ett rimligt alternativ till andra transportmedel. Ändå saknas breda initiativ för att rädda tågbranschen.

Konkreta och enkla förslag

Foto: MTRX

För att säkra en konkurrenskraftig tågmarknad efter pandemin har vi tre konkreta förslag. Åtgärder som inte är omfattande, men som kan göra stor skillnad för befintliga tågbolag på den svenska marknaden. Åtgärder som kan göra skillnad på kort sikt för att ta oss igenom den akuta krisen och samtidigt bidra till en grön återstart.

  1. Omfördela det statliga bidraget till Green Cargo om 1,4 miljarder kronor till att gälla alla godsoperatörer för att snabbt digitalisera och effektivisera hela branschen.

  2. En EU-lagstiftning som trädde i kraft den 13 oktober i år ger medlemsstaterna möjlighet att reducera eller helt slopa banavgifter under en begränsad tid. Regeringen bör utnyttja denna möjlighet eftersom det skulle innebära kostnadslättnader för tågföretagen.

  3. Remisstiden för regeringens utredning om ett nationellt biljettsystem avslutades den 16 oktober. I regeringens utredning har det påvisats att ett öppnande av statens bokningsplattform sj.se för alla operatörer skulle förenkla för resenären att välja tåget. Redan i dag säljs de flesta, men inte alla, operatörers biljetter på plattformen. Ett öppnande av plattformen skulle ta bort konkurrenshinder och skapa konkurrensneutrala villkor för tågbolag. Regeringen bör därför öppna sj.se för samtliga tågoperatörer.

Branschen behöver konkurrens

Detta är inga omfattande åtgärder, men de kan få stor skillnad både på lång och kort sikt. Det är åtgärder som gynnar samtliga tågbolag. Det är positivt för konkurrensen, vilket i sin tur är positivt för både resenärer och klimatomställningen. Så här långt har regeringen lyssnat till tågbranschen men låtit bli att agera. Branschen blöder. Det är dags att agera och att göra det nu.


Politik på allvar
Få gratis nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget.
Genom att registrera dig till Altingets nyhetsbrev accepterar du våra användarvillkor