Debatt: Skydda våra äldre – anpassa städer till nya värmeböljor

DEBATT. ”Vi måste skydda våra äldre” har varit ett mantra genom coronapandemin, men vi misslyckades. Klimatförändringarna sätter åter de äldre i fokus, men med rätt satsningar kan vi skydda dem denna gång. Det skriver Mattias Goldmann, Sweco.

Mattias Goldmann
Hållbarhetschef, Sweco


Efter midsommar svepte en värmebölja in över hela landet, med den varmaste junitemperaturen på femtio år. Värmeböljan visade att de som drabbas särskilt hårt av ett hetare klimat är de samma som coronaepidemin slagit stenhårt mot: Våra äldre.

Drabbas femdubbelt

I Europa dör fler av värmeböljor än av alla andra miljö- och naturkatastrofer tillsammans. När ett förändrat klimat gör att extrema värmeböljor ökar i intensitet, frekvens och varaktighet, drabbas de äldre femdubbelt:

  1. Dödligheten ökar. I 2018 års värmebölja dog över 600 personer bara i Sverige, varav de flesta var äldre. Fler intensivare perioder av hetta riskerar att leda till att vi får räkna döda i tusental.
  2. Insektsburna sjukdomar sprids, vilket äldre har svagare motståndskraft mot.
  3. Bränderna blir vanligare och intensivare. Det är särskilt riskfyllt för de äldre, varav många är mindre mobila och inte alltid kan lämna en drabbad plats för egen maskin.
  4. Kostnaderna ökar. Allt dyrare klimatrelaterade insatser som brandbekämpning måste motsvaras av minskade utgifter på annat håll. I kommunernas och regionerna redan hårt ansträngda budget är äldreomsorgen en stor utgiftspost som därmed hotas.
  5. Sjukvården försämras. I perioder av intensiv hetta fungerar sjukvården sämre, eftersom personalen blir utmattad och behöver mer pauser. I en redan ansträngd personalsituation, kommer vårdens brukare i kläm.

Hur vi skyddar

”Vi måste skydda våra äldre” har varit ett mantra genom hela coronapandemin. Statsepidemiologen Anders Tegnell är tydlig med att vi som samhälle misslyckats med just detta. Med klimatförändringarna och värmeböljorna är de äldre åter i fokus, och vår Urban insight-rapport visar hur vi kan skydda dem – med satsningar som gagnar oss alla:

Kortsiktigt: Se till att det finns tillgång till svalka när hettan slår till. Att etablera skugga, dryckesfontäner, ”svalk-rum” och mycket annat kan gå snabbt och behövs i städer, bostäder och vårdinrättningar som är byggda för att klara kallt klimat snarare än hett.

På medellång sikt: Bygg in svalka i städerna. Plantera mer skuggande träd, skydda och utvidga stadens parker och grönområden, bryt upp stora sjok av asfaltens ”öar av hetta” och bygg fontäner och dammar. Det är några av exemplen på hur också befintlig bebyggelse kan anpassas – när vi bygger nytt ska vi förstås göra rätt från början.

På lång sikt: Hejda klimatförändringarna. Det bästa vi kan göra för att skydda oss mot allt våldsammare värmeböljor och andra effekter av ett förändrat klimat, är att så snabbt som möjligt minska vår klimatpåverkan. Målet i vår del av världen måste vara att bli klimatpositiv, med en påverkan under noll.

Svik inte igen

Med Greta Thunberg i spetsen har det talats mycket om att den absolut bästa gåvan till framtida generationer är att hejda klimatförändringarna. Ett aktivt klimatarbete är också en viktig del i att respektera och skydda våra äldre. Låt oss inte svika dem igen.

Forrige artikel Fortum: Behövs en elektrifieringsstrategi för mer än bara transportsektorn Fortum: Behövs en elektrifieringsstrategi för mer än bara transportsektorn Næste artikel Svenskt näringsliv: Elhaveriet är ett hot mot klimatmålen Svenskt näringsliv: Elhaveriet är ett hot mot klimatmålen
Tyskt lokalval ger grön vind i seglen

Tyskt lokalval ger grön vind i seglen

UTBLICK. I Tysklands folkrikaste delstat Nordrhein-Westfalen gick väljarna till valurnorna i kommunalval denna vecka. Valens stora vinnare blev De gröna, som rycker fram i delstat efter delstat. Nästa år är det val till den tyska Förbundsdagen och mycket talar för att De gröna får en nyckelroll i regeringsbildningen.