Debatt: Nödvändigt med ett växtbaserat Sverige 2030

REPLIK. Ambitionen att halvera köttkonsumtionen till år 2030 är alldeles för låg. En politisk vision om ett växtbaserat Sverige är inte bara realistisk, det är absolut nödvändigt, skriver Jonas Paulsson, initiativtagare till Köttfri måndag. 

Jonas Paulsson
Initiativtagare, Köttfri måndag

Djurens rätts Camilla Bergvall och Sebastian Wiklund hänvisar till IPCC:s senaste rapport och menar att samtliga kommuner bör anta mål om halverad köttkonsumtion till år 2030. Det är ett sent men välkommet politiskt uppvaknande från Djurens rätts sida.

Djurhållning en stor miljöbov

FAO-rapporten Livestocks Long Shadow kom för mer än tio år sedan. I den konstaterade man att köttindustrin är en av de två eller tre största bidragande allvarliga miljöproblem, på varje skala från den lokala till den globala.

Djurhållningen är en av topp tre faktorer vad gällde markförstörelse, skogsskövling, vattenförorening, vattenbrist och förlorad biologisk mångfald. Detta gäller självklart även mjölkindustrin som inte går att skilja från köttindustrin.

Växtbaserat Sverige

År 2010 rapporterade FN:s miljöpanel UNEP att vi omgående och drastiskt måste minska konsumtionen av kött- och mejerier för att undvika de värsta konsekvenserna av klimatförändringarna. Nyckelordet här är mejerier.

Jag menar att ambitionen att endast halvera köttkonsumtionen till år 2030 är alldeles för låg. Därför föreslår jag en politisk vision om ett växtbaserat Sverige år 2030. Det är inte bara realistiskt men även absolut nödvändigt om vi ska klara klimatet, övergödningen och förlusten av biologisk mångfald.

Pådrivande 

Ett första viktigt steg är att samtliga svenska offentliga måltider inkluderar växtbaserade drycker samt att matlagning sker med växtbaserade produkter i så stor utsträckning som möjligt.

I den här utvecklingen bör enskilda individer, lokalpolitiker samt djurrätts- och miljöorganisationer sträva efter att vara pådrivande.

Forrige artikel SD: Låt inte EU definiera bort svenskt skogsbruk SD: Låt inte EU definiera bort svenskt skogsbruk Næste artikel "Miljömålet i skogen kan nås utan kostnad"
GD: Vi klarar inte målet för energieffektivisering

GD: Vi klarar inte målet för energieffektivisering

BUDGET 2022. Målet för energieffektivisering är inte inom räckhåll, enligt Energimyndigheten. Miljöpartiet delar myndighetens oro, men generaldirektör Robert Andrén måste lyckas övertyga energiminister Anders Ygeman (S) om behovet av en satsning på energibesparing.