De välkomnar regeringens förslag till sänkt reduktionsplikt

Nästintill alla remissinstanser uttrycker frustration eller ställer sig frågande till Tidöpartiernas förslag att sänka reduktionsplikten till de föreslagna nivåer. Men det återfinns också ett antal instanser som välkomnar regeringens initiativ, om än hos vissa med förbehåll och följdfrågor.

Tidöpartierna får inte särskilt stor uppbackning till sitt förslag. Men de finns ett antal instanser som helhjärtat backar upp ambitionen. <br>
Tidöpartierna får inte särskilt stor uppbackning till sitt förslag. Men de finns ett antal instanser som helhjärtat backar upp ambitionen.
Foto: Janerik Henriksson / TT
Jacob Hederos

Det har varit ett stort antal kritiska röster till förslaget att kraftigt reducera reduktionsplikten under de kommande åren. Bland de publicerade remissvaren är det endast Maskinentreprenörerna som intar en tydligt positiv hållning till föreslaget från Tidöpartierna.

Men det finns en grupp aktörer som överlag ställer sig positiva till förslaget, om än med viss reservation. 

Bland ett antal andra instanser, såsom Transportföretagen och Sveriges Åkeriföretag, välkomnas att inblandningsnivåerna sänks. Men de, likt andra instanser som kan anses ställa sig delvis positiva till inriktningen, anser att de föreslagna nivåerna på sex procent för respektive drivmedelsslag, är för låga i relation till bland annat klimatmålen. 

Förslaget till förändrad reduktionsplikt riskerar att bromsa omställningen av fordonsflottan och transportsektorn i sin helhet.

Motorbranschens riksförbund
M Sverige, tidigare Motormännens Riksförbund, anser exempelvis att “en fortsatt satsning på reduktionsplikt i kombination med påtagligt sänkta drivmedelsskatter hade varit ett tillvägagångssätt som bättre bidragit till såväl sänkta konsumentpriser som minskade utsläpp.“

Få rakt igenom positiva röster

Men det återfinns också ett fåtal (nästintill) helt igenom positiva röster bland de remissinstanser som skickat in svar innan deadline i fredags. De återfinns dock bland de instanser som svarat utanför remisslistan.

En av dessa är Företagarna, som välkomnar sänkningen. Detta då prisnivån på bensin och diesel i samband med den ökade biodrivmedelsinblandningen ökat i en takt som “skapat en ohållbar situation för många av landets små och medelstora företag och riskerar att försämra svenska företags konkurrenskraft.“

“Behövs en rimlig chans att nå målen“

Liknande ordalag kommer också från Småföretagarnas Riksförbund, som “ser detta som ett uttryck för en mera faktabaserad klimat-och miljöpolitik,“ dock utan att utveckla sitt resonemang.

Det är också företag som är de som träffas främst av reduktionspliktsänkningen, eftersom företagen står för över 70 procent av den totala dieselanvändningen. Men Företagarna pekar också på den hemläxa som nu krävs:

Regeringen bör samtidigt som man sänker reduktionsplikten se över hur energi- och koldioxidbeskattningen är utformad

Skattebetalarnas riksförening
“Det fordrar naturligtvis att regeringen skapar andra förutsättningar för att minska utsläppen och ge företag en rimlig chans att uppnå nationella och europeiska regleringar på klimatområdet.“ skriver Företagarna vidare i sitt remissvar

Även Skattebetalarnas Förening intar en positiv hållning, och efterfrågar istället att styrningen mot att nå klimatmålen borde använda sig av andra styrmedel.

“Koldioxidbeskattning är ett rimligare styrmedel för att täcka det offentligas kostnader för utsläpp, och styra bort från skadlig förbrukning.“

“Öka produktionen av svenska biodrivmedel“

Facebook-gruppen Bränsleuppropet har även de ställt sig bakom förslaget i sin helhet. Men de återkommer, likt även ett antal andra remissinstanser, till att produktionen av inhemska biodrivmedel behöver påskyndas.

“Det finns flera sätt att se till att användningen av fossilfria drivmedel ökar utan att låginblanda i fossilråvara. Vi på Bränsleupproret är för en ökad svensk tillverkning av biodrivmedel och en ökad användning av biodrivmedel men anser att det ska göras utan att bilisterna drabbas i form av ökade priser eller sänkt bränslekvalitet.“ skriver de vidare.

Läs också

Kungliga Automobil Klubben sällar sig också till gruppen av remissinstanser som välkomnar förslaget helhjärtat.

De pekar även på att de frigjorda ekonomiska resurser som en sänkt reduktionsplikt anses leda till, gör det möjligt för hushåll, företag och andra organisationer “att investera i ny teknik. Därför är det en klok ambition att minska priserna på bränsle för att på sätt skapa ekonomiska marginaler.“


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

Altinget logo
Stockholm | Köpenhamn | Oslo | Bryssel
Politik på allvar
AdressJohannesgränd 1111 30 StockholmRedaktionen+46 (0)8 12 13 14 24[email protected]Prenumerationsärenden+46 (0) 73 529 99 09[email protected]Org.nr. 556980-5269
Chefredaktör och ansvarig utgivare:Sanna RaymanCFOAnders JørningKommersiell direktörLars GrafströmVdChristoph NørgaardOrdförande och utgivareRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024