Dansk Energi: Svensk elpropp skadar grön omställning

DEBATT. De danska politikerna måste ta tag i våra svenska grannar och se till att handeln med el över gränsen börjar fungera precis som handeln med alla andra varor mellan Sverige och Danmark, skriver Anders Stouge från Dansk Energi.

Av: Anders Stouge
vice vd, Dansk Energi

Det är enkelt för oss danskar att ta oss till Sverige. Och det tack vare bro, färjor och tåg. Men däremot har den danska elektriciteten svårt att ta sig över Öresund.

Svenska kraftnät sätter nämligen en propp i elförbindelserna mellan Danmark och Sverige – och har gjort det i många år. År 2017 begränsade svenskarna förbindelserna från både Själland och Jylland under mer än hälften av tiden. Storleken på begränsningen varierar, men i genomsnitt kunde Danmark bara utnyttja cirka 70 procent av kapaciteten på elkablarna från Danmark till Sverige.

Det motsvarar att var tredje färja från Helsingör skulle bli nobbad i Helsingborg, att vart tredje tåg från Köpenhamn skulle nekas ankomst i Malmö och att omkörningsspåret på Öresundsbron skulle stängas, så att man bara fick köra på innerspår och nödspår. Det här beteendet är oacceptabelt och skadar den fria konkurrensen, tillväxten och den gröna omställningen.

Elproducenter förlorar miljoner

När svenskarna ställer upp gränshinder för vår el kan deras kärnkraft köra för fullt. Det här strider mot EU:s inre marknad, som säger att det ska vara fri tillgång över gränserna, och att priserna får avgöra vem som ska försörja vem.

Följden blir att danska producenter kan ha svårt att sälja sin el. Samtidigt förvrängs prisbilden till perioder med negativa eller mycket låga priser i Danmark och Tyskland, medan svenskarna har normala priser.

Om eltillgången vore fri över gränserna skulle det få en smittande effekt över Danmark, Sverige och Tyskland, så att priserna blev utjämnade. Det skulle vara till fördel för konsumenterna i regionen, eftersom de billigaste resurserna skulle användas först.

Men det här kostar inte bara miljontals kronor för de danska elproducenterna. Propparna är också dyra för den gröna omställningen. Om grön energi, som till exempel vind, ska klara sig under marknadsvillkor i framtiden är obehindrad handel mellan grannländer en ren nödvändighet.

Det beror på att de danska investeringarna i vind och sol får mindre tillbaka på marknaden när svenskarna nobbar vår el vid gränsen. Ju sämre betalt vind- och solenergi får under marknadens villkor, desto större blir behovet av stöd till förnybar energi.

Politisk handling nu

Från svensk sida är förklaringen att flaskhalsen beror på interna kapacitetsproblem i elnätet runt Göteborg. Samtidigt ber svenskarna om vårt tålamod i ytterligare några år, då de har bett om tillstånd för att sätta upp nya ledningar.

Det argumentet ekar tomt, eftersom Svenska kraftnät har haft nästan tio år på sig att bygga ut nätet och ta bort flaskhalsen runt Göteborg.

Läget är kritiskt och måste lösas nu. Därför uppmanar vi politikerna: Ta tag i våra svenska grannar och se till att handeln med el över gränsen börjar fungera som handeln för alla andra varor mellan Sverige och Danmark.

Det måste hända nu

Under senare tid har energi-, försörjnings- och klimatminister Lars Christian Lilleholt (Venstre) sagt att han är uppmärksam på problematiken. Det är glädjande, men nu måste det till handling.

Tiden är inne för att politikerna – både nationellt och på europeisk nivå – också här sätter stopp för den protektionism som skadar en fri inre energimarknad, så som man gjorde med Tyskland tidigare i år.

En öppning av elförbindelserna över Öresund skulle betyda att svenskarna fick bättre tillgång till billig och grön el. Samtidigt skulle det bli ännu attraktivare att investera i ny förnybar energi, eftersom marknaden för den gröna elen skulle bli så mycket större.

Vi har ingen tid att förlora. Proppen måste ur flaskhalsen.

Forrige artikel "Skogsstyrelsen ger förutsättningar för stärkt skogscertifiering" Næste artikel "Skogsstyrelsen skapar onödig konflikt med miljörörelsen"
Plastbranschen vill inte fylla EU:s kassakista

Plastbranschen vill inte fylla EU:s kassakista

LÅNGTIDSBUDGETEN. Statscheferna misslyckades med att enas om EU:s långtidsbudget, men förslaget om att stärka EU-kassan med en plastavgift tycks ha vunnit mark i förhandlingarna. Statsminister Stefan Löfven är försiktigt positiv till idén, men den europeiska plastbranschen rasar.