Damberg föreslår sänkt bensinskatt och en tusenlapp till varje bilägare

Nu presenteras en rad åtgärder som ska hjälpa till att möta de högre priserna för drivmedel och el. Sänkt drivmedelsskatt, stoppad reduktionsplikt, bidrag till barnfamiljer och pensionärer samt förlängt elprisstöd föreslås.

Ett av förslagen är att inblandningen av biodrivmedel pausas och kommer inte att öka vid kommande årsskifte utan att det ligger kvar på dagens nivåer.
Ett av förslagen är att inblandningen av biodrivmedel pausas och kommer inte att öka vid kommande årsskifte utan att det ligger kvar på dagens nivåer.Foto: Christine Olsson
Josefin Lingström

Det föreslås en tillfälligt sänkt skatt på diesel och bensin, 1,30 kronor lägre vid pump, utöver de 50 öre som tidigare beslutats av riksdagen. Enligt regeringen sänks skatten till den lägsta tillåtna skattenivån för diesel i EU. Det ska gälla mellan 1 juni och 31 oktober.

Därtill ges en drivmedelskompensation på 1 000 kronor till varje privatperson som äger en bil. Ytterligare 500 kronor ges till de som bor i vissa områden, som glesbygd.

Pensionärer och barnfamiljer

I vårändringsbudgeten kommer regeringen skjuta till ytterligare 4 miljarder kronor till klimatbonussystemet bonus-malus, för att ytterligare skynda på omställningen till elbilar.

Den tidigare beslutade elpriskompensationen kommer att förlängas ytterligare en månad i de två sydligaste elområdena, men ersättningsbeloppet kommer att justeras ned till max 1 000 kronor.

Regeringen vill tillfälligt höja bostadsbidraget för barnfamiljer andra halvåret 2022. De vill också se 1 000 kronor mer i pensionärers garantitillägg, vilket omfattar drygt en halv miljon pensionärer.

– Jag utgår nu från att alla riksdagspartier som tidigare sagt att man värnar om pensionärerna, också kommer ställa sig bakom garantitillägget så att det kan betalas ut till Sveriges pensionärer i augusti, säger Damberg.

Stoppad reduktion

På längre sikt vill regeringen att reduktionspliktsnivåerna pausas för nästa år, i väntan på att den beställda utvärderingen av tidigare reduktionsplikt är klar. Det innebär att inblandningen av biodrivmedel inte kommer att öka vid kommande årsskifte utan att det ligger kvar på dagens nivåer.

Damberg vill tillfälligt pausa BNP-indexeringen av drivmedelsskatten för nästa år, för att hålla tillbaka prisökningarna ett tag till. På torsdag kommer även en lagrådsremiss om att reformera reseavdraget.

Skattesänkningarna och bidragen uppgår till flera miljarder kronor, men Damberg förklarar att det är nödvändigt att använda reformutrymme till detta.

– De tillfälliga insatserna får gå på årets löpande räkning. Det innebär att vi lånar för de här kostnaderna under ett krisläge som är exceptionellt. Som alla långsiktiga effekter, måste det tas av reformutrymmet och balanseras i budgeten.

Nämnda personer

Mikael Damberg

Riksdagsledamot (S), vice ordförande i finansutskottet
Förvaltningslinjen (Stockholms uni., 2000)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00