Debatt

Dags att agera mot ”fulköttet”, Peter Kullgren

Restauranger bör ursprungsmärka köttet de serverar. Allt för att stoppa importen av ”fulkött”. Det är dags att agera nu, landsbygdsminister Peter Kullgren (KD), skriver Roger Pettersson och Amanda Dahlberg, World animal protection Sverige.

Dags att restauranger börjar ursprungsmärka sitt kött, tycker debattörerna. 
Dags att restauranger börjar ursprungsmärka sitt kött, tycker debattörerna. Foto: Pontus Lundahl/TT
Roger Pettersson
Amanda Dahlberg
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Under en interpellation i riksdagen den 30 januari ställde sig landsbygdsminister Peter Kullgren (KD) positiv till att restaurangbesökarna ska kunna få information om var köttet som serveras kommer ifrån. Men landsbygdsministern kunde inte utlova någon obligatorisk ursprungsmärkning. En sådan krävde interpellanten Anna-Caren Sätherberg (S).

Frågan om obligatorisk ursprungsmärkning av kött på restaurangerna har stötts och blötts under lång tid. Frågan är väl utredd och den förra socialdemokratiska regeringen lämnade in en anmälan till EU-kommissionen om att Sverige avsåg att införa en sådan märkning.

När landsbygdsminister Peter Kullgren tog över rodret drog han tillbaka anmälan i hopp om att EU-kommissionen skulle gå fram med ett gemenskapsförslag om ursprungsmärkning. Något sådant har inte presenterats och den nuvarande EU-kommissionen kommer inte hinna ta fram något innan den avgår nästa år.

Fyra av fem konsumenter stöttar 

För World Animal Protection är ursprungsmärkning en mycket viktig fråga. Och vi är inte ensamma. Fyra av fem konsumenter stödjer vårt krav. Det stöds också av konsumentorganisationerna och inte minst även av producenterna i Sverige.  Vi drev frågan under framtagandet av den nuvarande livsmedelsstrategin, där vi ingick i regeringens dialoggrupp som experter. Vi upplevde att vi hade ett starkt stöd i gruppen.

Det finns alltså ett massivt stöd för en obligatorisk ursprungsmärkning av kött på restaurangerna. 

Vid ett av de seminarier som vi arrangerade i Almedalen under förra året ställde vi frågan om obligatorisk ursprungsmärkning till samtliga paneldeltagare. Alla djurpolitiska talespersoner från regeringsunderlaget ställde sig bakom kravet på obligatorisk ursprungsmärkning av kött på restaurangerna. Det gjorde även talespersonerna från oppositionspartierna. Kullgrens parti deltog inte i panelen.

Det finns alltså ett massivt stöd för en obligatorisk ursprungsmärkning av kött på restaurangerna. Samtliga av Kullgrens kollegor i regeringsunderlaget står bakom det. Det gör även oppositionspartierna. Frågan är också viktig för både konsumenter och producenter.

Importen av ”fulkött” har ökat

En obligatorisk ursprungsmärkning skulle ge restauranggästerna information som skulle underlätta deras val. Det skulle ge dem möjlighet att välja bort det dolda ”fulköttet” som många restauranger serverar, som kommer från djur som levt under oacceptabla villkor och där användningen av antibiotika är hög.

Under pandemin gick importen av sådant kött ner. När restaurangerna var stängda, eller då besöken begränsades, och maten lagades hemma vid spisen ökade försäljningen av svenskt kött. När restaurangerna sedan öppnade upp ökade importen av ”fulkött” igen.

Agera nu, Peter Kullgren 

Om inte detta räcker kan vi berätta att en obligatorisk märkning även skulle bidra positivt till det globala djurskyddet och till en minskad antibiotikaanvändning. I många av de länder som exporterar billigt kött till svenska restauranger ligger exporten som ett blockerande hölje över deras möjligheter att förbättra sitt nationella djurskydd.

Vi är positiva till handel, men då ska den styras mot jämförbara krav som vi ställer på produktionen på hemmamarknaden och bidra till att förbättra djurskyddet och till minskad risk för antibiotikaresistens.

Vi vet att landsbygdsminister Peter Kullgren är mycket engagerad i globala djurskyddsfrågor så detta borde vara ytterligare ett argument för ministern att agera nu

Nämnda personer

Peter Kullgren

Landsbygdsminister (KD)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00