Debatt

Centerpolitiker: Med våra förslag kan 15 procent av Sveriges elförsörjning komma från solel

I ett instabilt geopolitiskt läge behöver Sverige säkra sin elförsörjning, och solenergi är ett utmärkt sätt att diversifiera och trygga svensk el. Det skriver centerpartisterna Rickard Nordin, Gustav Hemming, Annie Östlund och Tomas Selin.

Solceller på fasad kräver normalt sett inte bygglov, låt det gälla även för kulturskyddade småhus, skriver debattörerna.
Solceller på fasad kräver normalt sett inte bygglov, låt det gälla även för kulturskyddade småhus, skriver debattörerna.Foto: Fredrik Sandberg/TT
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Samtliga debattörer

Rickard Nordin
Klimat- och energipolitisk talesperson (C)
Gustav Hemming
Klimat-, infrastruktur- och skärgårdsregionråd (C)
Annie Östlund
Kommunalråd med ansvar för bygglovs- och tillsynsfrågor (C) i Huddinge
Tomas Selin
Gruppledare och kommunalråd (C) i Huddinge

Energi- och klimatfrågor engagerar Stockholmsregionens invånare, men trots det är Stockholmskommunerna bland de sämsta i landet på att producera solel. Krångliga regler, omotiverad skatt, och lång handläggningstid hos länsstyrelserna hindrar både gröna företag och miljömedvetna privatpersoner att investera i solel. Här finns snabba vinster att hämta för klimatet, plånboken, jobben, och Sveriges totala elförsörjning. Men det brådskar, och medan världen ställer om hamnar Sverige hjälplöst efter för att regeringen drar fötterna efter sig.

Onödiga krav stoppar solparker

Företagsorganisationer larmar om att etableringar och investeringar hamnar utomlands. Jobb och skatteintäkter går om intet för att vi saknar förutsättningar för modern energiutveckling. För Stockholmsregionen – som är Sveriges främsta internationella företagsregion och hela landets tillväxtmotor – är det förödande. Här behöver kommunerna också göra sitt, och uppmuntras att inte ställa onödiga krav vid etablering av solparker.

Människors hem ska inte behöva bevaras som ett museum när klimatvinster finns att hämta.

I ett instabilt geopolitiskt läge behöver Sverige säkra sin elförsörjning, och solenergi är ett utmärkt sätt att diversifiera och trygga svensk el. Vinterns elräkningar är en kylig påminnelse om att vi behöver alla energislag vi kan få. Faktum är att Sverige har fantastiska förutsättningar för solel, tvärtemot vad vårt nordliga läge ger sken av. Särskilt effektiva är parker där sol- och vindkraft produceras samtidigt, vilket ger en stabilare elproduktion. Om solenergianläggningar läggs till en redan existerande vindkraftpark kan dessutom parkens befintliga elledningar användas.

Huddinge är den första kommun i Sverige med riktlinjer som underlättar för solceller på kulturskyddade småhus, men det är upp till regeringen att undanröja fler hinder. I dag hejdas modern energi och klimatvinster av föråldrade regler och stelbent lagstiftning.

Fyra förslag för solel

Centerpartiet har fyra konkreta förslag för enklare nationella regelverk och tydligare riktlinjer som snabbt kan öka solenergin:

  1. Ta bort samtliga skatter på solel producerad för eget bruk och gemensamma solpooler. I dag avskräcks företag såväl som privatpersoner från att investera på grund av osäkra skatteregler.
  2. Solceller på fasad kräver normalt sett inte bygglov, låt det gälla även för kulturskyddade småhus. Människors hem ska inte behöva bevaras som ett museum när klimatvinster finns att hämta. Se även över reglerna för kulturskyddade flerfamiljshus och andra byggnader för att kombinera kulturskydd och klimatsmart energiproduktion.
  3. Ge Energimyndigheten i uppdrag att ta fram tydliga riktlinjer för sambruk av solel, odling och djurhållning på jordbruksmark. Lantbruket är en viktig men utsatt bransch. Möjligheten att sambruka solel kan trygga svenska lantbrukares intäkter, bidra till att säkra svensk livsmedelsförsörjning och främja biologisk mångfald.
  4. Ge länsstyrelserna i uppdrag att skyndsamt fatta beslut om solparkerna som nu samlar damm på deras bord i stället för att samla solel. I slutet av 2022 väntade solparker med sammanlagd kapacitet på 4,1 TWh på besked. Det motsvarar hushållsel för mer än 800 000 hem under ett år.

Regeringen släpar benen efter sig

Med dessa enkla åtgärder kan solenergiproduktionen öka snabbt i Stockholmsregionen och Sverige utan nämnvärda kostnader för samhället. Vinsterna är däremot stora: minskade fossila utsläpp, gröna näringar och fler jobb, säkrad elförsörjning och minskade energikostnader för den enskilde. Med Centerpartiets förslag kan solelen stå för hela 15 procent av Sveriges totala elförsörjning inom en tioårsperiod. Så vad väntar regeringen på?


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00