Centern: Vi jobbar med grön skatteväxling

REPLIK. Det handlar inte om vem som strösslar med mest pengar utan om vem som faktiskt uppnår miljöresultat, skriver Rickard Nordin (C), klimat- och energipolitisk talesperson, i en replik till SSU:s Sebastian Rasmusson.

Av: Rickard Nordin (C)
klimat- och energipolitisk talesperson.

I en debattartikel vill SSU kritisera Centerpartiet för att sakna förslag på miljöområdet. Det är nästan skrattretande. Egentligen skulle det räcka med en mening som svar: Läs vår budget. Det verkar uppenbarligen inte skribenten ha gjort, utom möjligen på en punkt. Det är nämligen korrekt att vi sänker skatten för vanliga löntagare.

Det som han dock helt missar är att vi jobbar med grön skatteväxling. Vi höjer därför skatten rejält på sådant som släpper ut. Vi avskaffar också ett flertal fossila subventioner som regeringen fortsätter att stötta. Det handlar om långt mycket mer än pengarna i Klimatklivet. När regeringen gör röda skattehöjningar och kastar ut pengar på åtgärder som bland annat Konjunkturinstitutet dömt ut som osäkra och ineffektiva väljer vi att göra smarta satsningar på laddstolpar, energilager, klimatbonus till tunga transporter och insatser för bioekonomin. Att som Klimatklivet gör, ge ut pengar för att ersätta rapsdiesel med HVO är inget annat än att kasta pengar i sjön. Det SSU borde inse är att det inte handlar om vem som strösslar ut mest pengar, utan vem som faktiskt uppnår miljöresultat.

Utsläppen ökat under regeringens tid

Regeringen har hög svansföring när de diskuterar miljön. Det är ett märkligt beteende när statistik från Statistiska centralbyrån (SCB) visar att utsläppen ökar. Under Centerpartiets tid på miljödepartementet minskade utsläppen, trots att det då, liksom nu, rådde högkonjunktur.

Så blir Sverige ett grönt samhälle

Grön tillväxt är framtiden och ska vi minska utsläppen och skydda den biologiska mångfalden måste vi ha en stark miljö- och klimatpolitik i Sverige. Därför har Centerpartiet lagt fram en rad skarpa förslag för en bättre miljö och en grön skatteväxling som ställer om Sverige till ett grönt samhälle.

Ett exempel är vår gröna bilbonus. Genom att en bonus på upp till 100 000 kronor i rabatt för den köper en miljövänlig bil ökar andelen bilar med låga utsläpp. Samtidigt får den som köper en bil med höga utsläpp betala en avgift på upp till 50 000 kronor.

Morot istället för flygskatt

På samma sätt hjälper vi flygflottan att ställa om till grönare flyg. Genom vårt förslag om en obligatorisk inblandning av förnybart biobränsle för de flygplan som lyfter från svenska flygplatser får vi en verklig klimateffekt. Vi ger morötter för flygbolagen att minska sina kostnader genom att ställa om till grönare plan. Det är betydligt effektivare för miljön än regeringens flygskatt – som ökar kostnaden för alla flygningar oavsett hur de påverkar klimatet. Det kommer inte att ge incitament för flygbolagen att ställa och därmed inte driva utvecklingen mot ett grönt samhälle.

Satsning på haven

Vi satsar också en blå miljard om året de kommande tre åren på att rädda Östersjön, rena våra hav, sjöar och vattendrag och säkra dricksvattnet i hela landet.

Straffbeskattning ointressant för omvärlden

Och slutligen – det som kanske är det allra viktigaste. Det bästa Sverige kan göra för klimatet, som ju är globalt, är att genomföra smarta reformer som andra länder kan kopiera. Då behöver vi minska utsläppen och öka tillväxten samtidigt. Rena straffbeskattningar som inte bidrar till omställning, är därför inte intressant ur ett internationellt perspektiv. Så min uppmaning till SSU är att vakna upp ur den politiska retoriken, läs och kopiera gärna våra förslag och lyft blicken och inse att det bästa vi kan göra är att agera föredöme, precis som vi gjorde under Allianstiden.

Forrige artikel "Svepande anklagelser mot forskare" Næste artikel Grön Ungdom: Fega inte ur, Moderaterna! Grön Ungdom: Fega inte ur, Moderaterna!