Centern om nattåg: "Det blir mycket svårt"

INTERNATIONELL TÅGTRAFIK. Januariavtalets punkt om statlig upphandling av nattågstrafik ut i Europa är "möjlig, men mycket komplicerad", enligt C:s trafikpolitiska talesperson Anders Åkesson. Tysklands kallsinnighet inför de svenska planerna ser han som det allra största hindret.

Det är en hel del tuffa utmaningar som måste övervinnas innan det är klart för avgång. Det framgår av den rapport om förutsättningarna för statligt upphandlade nattåg ut i Europa som Trafikverket nyligen lämnade över till regeringen.

Inte minst handlar det om att Tyskland säger tvärnej till upphandlad trafik på sina spår. "All långväga trafik ska enligt Tysklands ministerium drivas på kommersiella villkor, utan subventioner." skriver Trafikverket i rapporten.

Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) vill inte kommentera hur han ser på Tysklands inställning eller på de andra svårigheter som Trafikverket pekar på i rapporten. Frågorna diskuteras mellan de berörda länderna och med EU-kommissionen, enligt Eneroth.

Login