C: Vårt uppdrag att hålla uppe trycket för en grön omställning

REPLIK. Det är välkommet att det finns ett tryck utifrån på politiken att leverera för en grön omställning. Vi vill hålla uppe samma tryck inifrån, skriver Rickard Nordin och Magnus Ek (C).

Rickard Nordin (C)
Riksdagsledamot och klimat- och energipolitisk talesperson
Magnus Ek (C)
Riksdagsledamot och miljöpolitisk talesperson
 

Det är verkligen välkommet när det finns ett tryck på politiken att sträva efter ett hållbart och cirkulärt samhälle, och uppskattar den dialog vi har med ledande branschorganisationer. Vi har precis samma syn på Centerpartiets centrala roll i att se till att politiken levererar i hållbarhetsfrågorna.

Det här var bärande när vi ingick januariavtalet, där miljö- och klimatfrågorna är en central del. Det är anledningen till att vi fortsätter att utveckla vår politik utöver regeringssamarbetet, till exempel i vattenfrågorna. Vi är helt eniga i att de här förslagen nu också behöver bli verklighet och att omställningstakten måste ökas på.

Linjär till cirkulär

Biogasen är kanske det ultimata exemplet på cirkulär ekonomi. Där avfall ses som resurser och uppgraderas till sådant som fordonsbränsle eller industriella råvaror. Vi behöver ett nytt system för betalning för de systemtjänster som biogasen ger. För även branschen måste sluta se det som ett stöd. Den som producerar en nytta, reduktion av koldioxid, ersättning av konstgödsel och annat, bör också få en rimlig betalning för det. Endast så kan vi gå från linjär till cirkulär ekonomi.

Framtidens vinnare

I den ekonomin finns inte heller plats för de fossila alternativen. Vi har inte tid att låta det fossila dominera för att någon gång, eventuellt, i framtiden ersätta det med förnybart. Den som har en avvecklingsplan för det fossila och ändliga, kommer vara framtidens vinnare.

Framgången med biogas för personbilar borde vara något gasbranschen lyfter fram i debatten. När Bensinupproret oroas över höga drivmedelspriser borde gasbilarna, som tankar tre kronor billigare, lyftas fram som vinnare. När eldebatten handlar om kärnkraft, borde gasbranschen lyfta fram fördelarna med vindkraft kombinerat med biogasturbiner.

För mycket eldas upp

Förbränning är inte heller en modell för hantering av avfall som skulle kunna återvinnas. Som slutdestination och för att ta ut gifter ur kretsloppet är förbränning utmärkt. Tyvärr eldas alltför mycket plaster, matavfall och andra resurser upp. En skatt på avfallsförbränning kan vara en del i att minska det.

Vi ser också gärna en diskussion om hur vi även ska tackla utmaningarna än högre upp i värdekedjan och öka återvinningsgraden. På samma sätt som vi lyckats minska andelen deponerat avfall till ett minimum, måste en cirkulär ekonomi minimera det eldade avfallet, då resurserna ska vara just cirkulära.

Se över nya alternativ

Vattenfrågorna är ett område som förtjänar mycket större politiskt utrymme. Både i ljuset av nya förutsättningar med ett förändrat klimat och vi har en investeringsskuld i VA-näten runtom i landet som vi måste komma till bukt med. I det arbetet behöver vi se över såväl lagstiftning och regelverk som finansieringsmodeller och nya möjligheter till samordning. Det är avgörande för den svenska klimatanpassningen, för att säkra förutsättningarna för jordbruket och för en fungerande stadsutveckling.

En långsiktig strategi

Arbetet för ett cirkulärt och resurseffektivt samhälle begränsar sig ju inte heller till de här frågorna. Inom ramen för januariavtalet har vi enats med regeringen om att fastställa en långsiktig strategi för cirkulär ekonomi.

Där kommer vi att behöva ta ett helhetsperspektiv, inte enbart på hur vi kapar utsläpp, utan också på hur vi mer effektivt kan utnyttja och återanvända resurser och råvaror för att på så vis sluta kretsloppen.

Livscykelperspektivet ska genomsyra allt arbete vi gör. Vi måste bli bättre på att se avfall som en resurs och underlätta för handel med återvinningsbara material.

Uppdraget att leverera 

Offentlig sektor kan spela en viktig roll genom att gå före och att ställa krav på cirkularitet, klimatnytta och resurseffektivitet i upphandlingar. Men framväxten av en cirkulär ekonomi kräver ett bättre innovations- och näringslivsklimat.

Vi måste stimulera innovationer och riva ner de hinder som företag möter. Vi behöver en mer lösningsfokuserad tillståndsprövning och bör se över möjligheten att införa innovationsboxar för grön teknik.

Förutsättningarna för att investera i anläggningar i Sverige bör ses över, samt möjligheten att rikta mer av det statliga riskkapitalet till grön teknik och att riskkapitalet också gynnar innovationer som behöver skalas upp. Det är, som sagt, välkommet att det finns ett tryck utifrån på politiken att leverera för en grön omställning. Vi ser det som vårt uppdrag att hålla uppe samma tryck inifrån. Det uppdraget kommer vi att uppfylla.

Forrige artikel M Sverige: Motivera till att byta bil – återinför skrotningspremien M Sverige: Motivera till att byta bil – återinför skrotningspremien Næste artikel Skogsstyrelsen: Helhetssynen är själva poängen med vår rapport Skogsstyrelsen: Helhetssynen är själva poängen med vår rapport
  • Rapportera

    Alvar Nyrén · Analytiker

    Granska fakta

    Gör inte som alla andra och utgå från att propagandan från grupper med rädsla som affärsmodell är fakta, utan granska fakta från verkligheten och följ vetenskapliga principer. Riksdagen och andra är informerade och det är bara en tidsfråga innan någon törs säga att kejsaren är naken. Ett oerhört slöseri och förödande för samhälle och näringsliv till ingen nytta. Det sannolika är att utmaningen snart blir ett kallare klimat i den långsiktiga avkylningen:
    https://drive.google.com/file/d/1vqm0tXBco-sxh-cXo3gaTdqoabfFadQO/view

C, KD och M: Gör det kriminellt att slänga en fimp

C, KD och M: Gör det kriminellt att slänga en fimp

NEDSKRÄPNING. Fimpar och prillor på gator och torg stör politikerna på högerkanten. Från Centern, Moderaterna och Kristdemokraterna kommer förslag om att även en ensam fimp ska ge böter.