Debatt

C: Vårt uppdrag att hålla uppe trycket för en grön omställning

REPLIK. Det är välkommet att det finns ett tryck utifrån på politiken att leverera för en grön omställning. Vi vill hålla uppe samma tryck inifrån, skriver Rickard Nordin och Magnus Ek (C).

"Framgången med biogas för personbilar borde vara något gasbranschen lyfter fram i debatten."
"Framgången med biogas för personbilar borde vara något gasbranschen lyfter fram i debatten."Foto: Claudio Bresciani/TT
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.
Rickard Nordin (C)
Riksdagsledamot och klimat- och energipolitisk talesperson
Magnus Ek (C)
Riksdagsledamot och miljöpolitisk talesperson
 

Det är verkligen välkommet när det finns ett tryck på politiken att sträva efter ett hållbart och cirkulärt samhälle, och uppskattar den dialog vi har med ledande branschorganisationer. Vi har precis samma syn på Centerpartiets centrala roll i att se till att politiken levererar i hållbarhetsfrågorna.

Läs också

Det här var bärande när vi ingick januariavtalet, där miljö- och klimatfrågorna är en central del. Det är anledningen till att vi fortsätter att utveckla vår politik utöver regeringssamarbetet, till exempel i vattenfrågorna. Vi är helt eniga i att de här förslagen nu också behöver bli verklighet och att omställningstakten måste ökas på.

Linjär till cirkulär

Biogasen är kanske det ultimata exemplet på cirkulär ekonomi. Där avfall ses som resurser och uppgraderas till sådant som fordonsbränsle eller industriella råvaror. Vi behöver ett nytt system för betalning för de systemtjänster som biogasen ger. För även branschen måste sluta se det som ett stöd. Den som producerar en nytta, reduktion av koldioxid, ersättning av konstgödsel och annat, bör också få en rimlig betalning för det. Endast så kan vi gå från linjär till cirkulär ekonomi.

Framtidens vinnare

Livscykelperspektivet ska genomsyra allt arbete vi gör. Vi måste bli bättre på att se avfall som en resurs och underlätta för handel med återvinningsbara material.

Rickard Nordin och Magnus Ek
Riksdagsledamöter (C)

I den ekonomin finns inte heller plats för de fossila alternativen. Vi har inte tid att låta det fossila dominera för att någon gång, eventuellt, i framtiden ersätta det med förnybart. Den som har en avvecklingsplan för det fossila och ändliga, kommer vara framtidens vinnare.

Framgången med biogas för personbilar borde vara något gasbranschen lyfter fram i debatten. När Bensinupproret oroas över höga drivmedelspriser borde gasbilarna, som tankar tre kronor billigare, lyftas fram som vinnare. När eldebatten handlar om kärnkraft, borde gasbranschen lyfta fram fördelarna med vindkraft kombinerat med biogasturbiner.

För mycket eldas upp

Förbränning är inte heller en modell för hantering av avfall som skulle kunna återvinnas. Som slutdestination och för att ta ut gifter ur kretsloppet är förbränning utmärkt. Tyvärr eldas alltför mycket plaster, matavfall och andra resurser upp. En skatt på avfallsförbränning kan vara en del i att minska det.

Vi ser också gärna en diskussion om hur vi även ska tackla utmaningarna än högre upp i värdekedjan och öka återvinningsgraden. På samma sätt som vi lyckats minska andelen deponerat avfall till ett minimum, måste en cirkulär ekonomi minimera det eldade avfallet, då resurserna ska vara just cirkulära.

Se över nya alternativ

Vattenfrågorna är ett område som förtjänar mycket större politiskt utrymme. Både i ljuset av nya förutsättningar med ett förändrat klimat och vi har en investeringsskuld i VA-näten runtom i landet som vi måste komma till bukt med. I det arbetet behöver vi se över såväl lagstiftning och regelverk som finansieringsmodeller och nya möjligheter till samordning. Det är avgörande för den svenska klimatanpassningen, för att säkra förutsättningarna för jordbruket och för en fungerande stadsutveckling.

En långsiktig strategi

Arbetet för ett cirkulärt och resurseffektivt samhälle begränsar sig ju inte heller till de här frågorna. Inom ramen för januariavtalet har vi enats med regeringen om att fastställa en långsiktig strategi för cirkulär ekonomi.

Där kommer vi att behöva ta ett helhetsperspektiv, inte enbart på hur vi kapar utsläpp, utan också på hur vi mer effektivt kan utnyttja och återanvända resurser och råvaror för att på så vis sluta kretsloppen.

Livscykelperspektivet ska genomsyra allt arbete vi gör. Vi måste bli bättre på att se avfall som en resurs och underlätta för handel med återvinningsbara material.

Uppdraget att leverera 

Offentlig sektor kan spela en viktig roll genom att gå före och att ställa krav på cirkularitet, klimatnytta och resurseffektivitet i upphandlingar. Men framväxten av en cirkulär ekonomi kräver ett bättre innovations- och näringslivsklimat.

Vi måste stimulera innovationer och riva ner de hinder som företag möter. Vi behöver en mer lösningsfokuserad tillståndsprövning och bör se över möjligheten att införa innovationsboxar för grön teknik.

Förutsättningarna för att investera i anläggningar i Sverige bör ses över, samt möjligheten att rikta mer av det statliga riskkapitalet till grön teknik och att riskkapitalet också gynnar innovationer som behöver skalas upp. Det är, som sagt, välkommet att det finns ett tryck utifrån på politiken att leverera för en grön omställning. Vi ser det som vårt uppdrag att hålla uppe samma tryck inifrån. Det uppdraget kommer vi att uppfylla.

Dokumentation

Läs tidigare inlägg i debatten

"Centerpartiet behöver säkerställa en cirkulär ekonomi"

Under Centerpartiets kommundagar vill vi se tydliga och konkreta besked om hur de ska bidra till en resurseffektiv klimatpolitik. Det skriver fyra branschorganisationer.


Nämnda personer

Magnus Ek

Tidigare ordförande Hela Sverige ska leva

Rickard Nordin

Riksdagsledamot (C), klimat- och energipolitisk talesperson, ledamot i partistyrelsen
pol. kand. i statsvetenskap (Göteborgs uni. 2008)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00