Debatt

C: Tekniken har sprungit ifrån politiken

DEBATT. Det finns ett stort behov av en översyn av energisektorns beskattning. Bland annat borde det finnas en större flexibilitet kring energiskatterna, skriver Rickard Nordin (C).

Apoteas lager i Morgongåva. På taket finns 5 500 solcellsmoduler som gör lagret självförsörjande på el. "I dag får du betala skatt om din anläggning är för stor, även om du använder all elen själv."
Apoteas lager i Morgongåva. På taket finns 5 500 solcellsmoduler som gör lagret självförsörjande på el. "I dag får du betala skatt om din anläggning är för stor, även om du använder all elen själv."Foto: Fredrik Sandberg/TT
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.
Rickard Nordin (C)
Riksdagsledamot och klimat- och energipolitisk talesperson


Den tekniska utveckling vi sett de senaste åren har varit fantastisk. Den förnybara kraften har rasat i pris och energilager lokalt börjar bli ett realistiskt alternativ för den som vill jämna ut laster eller lagra lite av den förnybara energi man själv producerar. Även i större skala börjar batterilager och vätgaslager ta plats.

Samtidigt är det tydligt att regelverket inte är anpassat efter den nya teknikens möjligheter och utmaningar.

Behov av rejäl översyn

Att det behövs en stor skatteöversyn i det svenska skattesystemet är de flesta överens om. Under en lång tid har det lappats och lagats och enkelheten som var målet då den senaste översynen gjordes har tappats bort.

När det talas om skatteöversyner brukar inkomstskatter, bolagsskatter, fastighetsvärden och ränteavdrag komma upp. Väldigt sällan talas det om energisektorns beskattning, trots att behovet av en rejäl översyn är stort.

Låt inkomst stanna lokalt

Att låta en del av inkomsterna från naturresurser stanna lokalt visar på värdet dessa har och minskar den smått koloniala känslan som många upplever när allt ska gå till Stockholm.

Rickard Nordin (C)
Riksdagsledamot och klimat- och energipolitisk talesperson

För det första bör fastighetsskatten på energianläggningar (och även industrifastigheter) tas in lokalt. Det är lokalt och regionalt som miljöpåverkan från energiproduktionen sker. Det är där mark läggs under vatten för vattenkraftsdammen, det är där stora områden stängslas in för kärnkraften och det är där vindkraftens roterande vingar skapar skyddszoner.

Det är därför befogat att en del av värdet går tillbaka till bygden som huserar dessa anläggningar. Det är också viktigt ur ett moraliskt perspektiv, utan dessa anläggningar skulle resten av Sverige stå still. Att låta en del av inkomsterna från naturresurser stanna lokalt visar på värdet dessa har och minskar den smått koloniala känslan som många upplever när allt ska gå till Stockholm.

"Solceller på halva tak"

För det andra behöver energiskatten fokusera på vilken påverkan en anläggning eller ett hus har för systemet, inte på själva solpanelen. I dag får du betala skatt om din anläggning är för stor, även om du använder all elen själv. Det är lika absurt som att du skulle beskattas för att du bakar stora mängder bröd och äter själv, eftersom du då inte köper det i affären och betalar moms.

Dagens regler som S/MP-regeringen på eget bevåg införde förra mandatperioden får effekten att det byggs solceller på halva tak, i stället för på hela. Onödigt resursslöseri med yta och potential som borde justeras omgående.

Flexibiliteten i systemet

Slutligen skapar dagens energiskatt stora utmaningar, eftersom den ligger som en platt skatt oavsett elpris. Det är smidigt för finansdepartementet, men skadligt för elsystemet.

I tider med låga priser, då tillgången på el är stor, bör skatten också vara lägre. När elpriset är högt, vilket indikerar begynnande brist, bör skatten vara högre. Det är inte konstigare än att priserna på tågbiljetter är högre när efterfrågan är stor och låg när färre vill åka.

Genom att omvandla skatten till en procentsats kan variationen i elpris öka. Det skulle skapa affärsmodeller som ökar flexibiliteten i systemet. När det är riktigt billigt kanske elbilsladdning och värmepumpar går igång lite extra och när priset är högt pausas det en stund. Den flexibiliteten är värd otroligt mycket i vårt elsystem som i allt högre grad innehåller variabel kraft som sol- och vind.

Kom ikapp

Det finns ytterligare regler som bör ses över. För oss är det viktigt att den stora skattereformen, som det planeras för inom ramen för januariavtalet, ser helheten i samhället. Där är energiskatterna i dess olika former av bärande del. Tekniken har sprungit ifrån politiken. Det är dags att komma ikapp.

Nämnda personer

Rickard Nordin

Riksdagsledamot (C), klimat- och energipolitisk talesperson, ledamot i partistyrelsen
fil.kand i statsvetenskap (Göteborgs uni. 2008)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00