Budget: Regeringen gör landsomfattande nyckelbiotopsinventering

SKOG. Landets skogar ska inventeras från norr till söder. Regeringen avsätter medel i budgeten för en tioårig nationell nyckelbiotopsinventering, berättar miljöminister Karolina Skog (MP) för Altinget.

Foto: Foto: Regeringskansliet
Johanna Alskog

Tjugo miljoner kronor per år. Så mycket vill regeringen skjuta till i budgeten för en nationell nyckelbiotopsinventering av landets skogar.

– Inventeringen ska komma igång nästa år och genomföras under en tioårsperiod, säger miljöminister Karolina Skog (MP) till Altinget.

Liknande inventeringar har gjorts vid två tidigare tillfällen, på 1990-talet samt i början av 2000-talet. Men inventeringarna blev aldrig fullständiga och framför allt så omfattade de inte nordvästra Sverige.

– I nordvästra Sverige blir det första gången man gör en inventering. I övriga Sverige handlar det om att uppdatera tidigare gjorda inventeringar, säger Karolina Skog.

Naturskyddsföreningens förslag

Detta är en viktig och ambitiös insats för att kunna få bra kunskapsunderlag om värdefull skog. Det är också ett viktigt steg på vägen för att kunna bidra till målet om skydd av skog. Jag är därför särskilt glad över att vi nu investerar 250 miljoner kronor per år för att kunna erbjuda skogsägare med nyckelbiotopsrika brukningsenheterna möjligheter till ersättning för områdesskydd.

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S)

Idén att genomföra en inventering kommer inte från regeringen, utan från Naturskyddsföreningen, enligt Karolina Skog.

– De är värda cred för det. Vi håller med om att det här är en relevant sak att göra, säger hon.

Förslaget från Naturskyddsföreningen var en del av en skrivelse som miljöorganisationen skickade till regeringen i våras, detta var i samband med debatten kring Skogsstyrelsens kontroversiella beslut att pausa nyckelbiotopsinventeringen vid avverkningsanmälningar i nordvästra Sverige.

Nya metoden ska användas

Nu pågår ett arbete på Skogsstyrelsen med att hitta en ny metodik för nyckelbiotopsinventering i nordvästra Sverige, dagens metod är starkt ifrågasatt av skogsägarna. Det är den nya metoden som ska användas i området ifråga vid den nationella inventeringen, betonar Karolina Skog.

– Generaldirektören har sagt att den nya metoden ska vara på plats i januari. Vi utgår från det, säger hon.

Skogsstyrelsen kommer under hösten att få ett uppdrag att rigga den organisation som krävs samt arbeta fram detaljerna kring hur inventeringen ska göras.

Två saker viktiga för acceptans

Hur skogsnäringen reagerar på regeringens förslag återstår att se, men Karolina Skog lyfter fram två saker som är viktiga för att nå acceptans hos näringen.

– Det är viktigt att inventeringen håller hög kvalitet och utgör ett ändamålsenligt kunskapsunderlag. Det är också viktigt att det finns medel tillgängliga i de fall där det blir aktuellt med ett områdesskydd, så att inte skogsägaren hamnar i kläm, säger hon.

Regeringen har avsatt drygt 250 miljoner kronor extra till skydd av värdefulla skogar i budgeten.

– Vi räknar med att man kommer hitta mer och att behovet av att skydda skog ökar, säger Karolina Skog.

Nämnda personer

Karolina Skog

Rådgivare i bostads- och stadsutvecklingsfrågor på Sveriges Stadsmissioner, PR-byrån A Beautiful Soup och till EU-kommissionen
Fil. mag i humanekologi (Lunds uni., 2002)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00