Big travel: Sluta skjut upp beslutet om höghastighetståg

DEBATT. I snart trettio år har vi i Sverige varit medvetna om fördelarna med höghastighetsbanor. Trots det händer inget. Det kommer att bli svårt att förklara för framtida generationer, skriver Stig Sjöblom från Big travel.

Stig Sjöblom
Vd, Big travel

Frågan om snabbtågen har blossat upp igen. De som ifrågasätter satsningen hävdar att kostnaden överstiger vinsten. Vad de flesta missar är att tåg har flera fördelar i jämförelse med andra trafikslag.

För resenärer som har behov av smidiga transporter till affärs- och arbetsmöten är fungerande tåg betydligt bättre än flyg. Tågresan medger arbete, uppkoppling och en större bekvämlighet. Arbetsuppgifter kan skötas bättre och säkrare än vid flyg.

Enda alternativet

I dag är flyget det alternativ som står till buds när restiden fäller avgörandet. Med snabbare tågresor skulle både resa och arbetsmöte kunna klaras av inom en dag. I dag är flyget ofta det enda alternativet för den som inte vill vara borta från hem och familj.

Händer ingenting

Höghastighetsjärnvägar är det bästa och mest hållbara alternativet. Det har sedan början av 1990-talet slagits fast i ett flertal rapporter från bland annat Kungliga tekniska högskolan.

I snart trettio år har vi i Sverige varit medvetna om behoven och fördelarna med höghastighetsbanor. Trots det händer inget, medan de flesta övriga europeiska grannländer sedan lång tid utvecklat spårbunden höghastighetstrafik med tåg.

Snabbare i Frankrike

I Frankrike har TGV (Train à grande vitesse), det vill säga höghastighetståg, varit igång sedan början av 1980-talet. Som en följd har flygtrafiken halverats, samtidigt som resandet med TGV-tågen fortsätter att öka.

Investeringarna fortsätter och restiderna blir kortare och kortare. Nu introduceras LGV (Lignes à grande vitesse) i Frankrike, ett spårnät som möjliggör ännu snabbare kommunikation.

Minskar flygresandet

Paris till Bordeaux, en sträcka på 585 km, på två timmar och fem minuter. TGV-nätet ger även möjligheter till bekvämt tågresande till London, Bryssel, Frankfurt, Zürich och andra europeiska städer. Det minskar alltså också flygresandet vid internationella arbetsresor.

Besparing av koldioxid

Jämför vi Frankrike med Sverige så ligger våra tre största städer ungefär på samma avstånd från varandra som de motsvarande franska. Det är med andra ord fullt möjligt att ersätta flygresor med tåg.

En halvering av inrikesflyget skulle innebära en besparing av åtskilliga ton koldioxid i atmosfären.

Politikens ansvar

Om de nya tågen ska drivas med magnetteknik, som ”vanliga” höghastighetsbanor eller på något annat tekniskt vis är upp till smarta ingenjörer att bedöma. Att någonting byggs måste däremot vara politikens ansvar.

Svårt att förklara

Det finns ett uttryck som säger: Om ett år kommer du att vara glad att du började i dag. När det gäller debatten om höghastighetsbanor är det något att tänka på. Att låta ett beslut dra ut på tiden får även det konsekvenser.

Det kommer att bli svårt, för att inte säga omöjligt, att förklara för framtida generationer att vi hade tekniken, men valde att inte använda oss av den.

Forrige artikel Debatt: Hållbarhetsrapportering ger ringar på vattnet Debatt: Hållbarhetsrapportering ger ringar på vattnet Næste artikel "Vad får naturvård i den svenska skogen kosta?"