Debatt

"Avtala med Östersjöländerna om havsbaserad vindkraft"

DEBATT. På onsdag samlas företrädare för Östersjöländerna för att underteckna en intention för utvecklingen av havsbaserad vindkraft. Det är ett utmärkt tillfälle för Anders Ygeman (S) att visa att Sverige vill ta ledningen i klimatomställningen, skriver Svensk vindenergi.

"Den svenska Energikommissionen konstaterade att ”likvärdiga villkor” i länderna runt Östersjön är en nyckel för utbyggnaden av havsbaserad vindkraft."
"Den svenska Energikommissionen konstaterade att ”likvärdiga villkor” i länderna runt Östersjön är en nyckel för utbyggnaden av havsbaserad vindkraft."Foto: Drago Prvulovic/TT
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Linda Burenius
Styrelseordförande, Svensk vindenergi


Globala investeringar i havsbaserad vindkraft fyrdubblades under första halvåret i år, jämfört med första halvåret 2019, trots den ekonomiska osäkerhet som coronakrisen fört med sig. EU framhåller investeringar i havsbaserad vindkraft som en motor för att återuppbygga ekonomin efter pandemin, och ser den som den dominerande energikällan i den långsiktiga strategin för klimatneutralitet år 2050.

En tredjedel av potentialen

Flera europeiska länder satsar offensivt på nya vindparker i Nordsjön, och svenska Vattenfall investerar 40 miljarder kronor i en park utanför den holländska kusten.

Men i Östersjön finns än så länge bara 2 gigawatt (2 000 megawatt) havsbaserad vindkraft, en tiondel av vad som byggts i Nordsjön. I ett ambitiöst scenario för samarbete mellan Östersjöländerna kan kapaciteten öka till hela 32 gigawatt till 2050, men det är fortfarande bara en tredjedel av den beräknade potentialen.

Anledningar att signera avtalet

Om Sverige ska kunna elektrifiera industri och transportsektor, nå klimatmålen och bibehålla konkurrenskraftiga elpriser, måste vi växla upp satsningarna på havsbaserad vindkraft.

Linda Burenius
Styrelseordförande, Svensk vindenergi

Sverige har alla anledningar att på onsdag resa till Polen för att signera Baltic Sea Offshore Wind Declaration of Joint Intent med Östersjöländerna för att driva på för ett samarbete som syftar till långsiktigt gemensam planering för sänkta kostnader och för ett mer effektivt utnyttjande av gemensamma vindresurser:

  • Elanvändningen förväntas fortsätta öka, samtidigt som Sveriges befintliga elproduktion blir allt äldre. Om Sverige ska kunna elektrifiera industri och transportsektor, nå klimatmålen och bibehålla konkurrenskraftiga elpriser, måste vi växla upp satsningarna på havsbaserad vindkraft.

  • Den havsbaserade vindkraften väntas initialt byggas i de södra delarna av Östersjön, där den kan anslutas till områden där Sveriges tillväxt redan i dag begränsas av bristande tillgång på el. Vindarna är starkare och jämnare till havs, vilket bidrar till ett mer stabilt elsystem samtidigt som en bättre geografisk spridning av vindkraftsproduktionen jämnar ut elproduktionen. Med modern teknik kan vindkraften även leverera en mängd olika stödtjänster som spänningsreglering och frekvensreglering.

  • Ökad försörjningstrygghet blir allt viktigare säkerhetspolitiskt och vindkraft i Östersjön minskar beroendet av importerad olja och gas. Med likvärdiga villkor i länderna runt Östersjön och en gemensam agenda för samarbete, kan den havsbaserade vindkraften få konkurrensmässiga förutsättningar, och spela en avgörande roll för både försörjnings-tryggheten, energisäkerheten och tillväxten i hela regionen.

  • Havsbaserad vindkraft har potential att skapa omfattande sysselsättning under många år framöver och företag i hela leverantörskedjan kan dra nytta av utvecklingen. Sverige har hög kompetens inom vindkraftsområdet, med vår framgångsrika utbyggnad av vindkraft på land i ryggen. Men om vi vill ha en fortsatt stark position när vindkraften flyttar ut till havs är det hög tid att komma ur startblocken. Polen har exempelvis nyligen presenterat mycket ambitiösa planer för havsbaserad vindkraft och siktar på att ta ledningen i utbyggnaden i Östersjön.

  • Ett starkt regionalt samarbete är en förutsättning för så kallade hybridprojekt, där både vindparker och elinfrastruktur byggs ut till havs. Vindparker blir en del av en el-förbindelse mellan länderna vilket kan sänka kostnader för dessa komplexa system och optimera regionens elsystem. Hybridprojekt skapar också spännande möjligheter att integrera ny innovativ teknik som produktion av vätgas och elektrobränslen.

En prioriterad fråga

Den svenska Energikommissionen konstaterade att ”likvärdiga villkor” i länderna runt Östersjön är en nyckel för utbyggnaden av havsbaserad vindkraft. När Östersjöländerna nu samlas har energiminister Anders Ygeman (S) ett gyllene tillfälle att inte bara välkomna initiativet, utan att även slå fast att Sverige är berett att göra havsbaserad vindkraft till en långsiktig prioriterad fråga i energi- och klimatomställningen.

Nämnda personer

Anders Ygeman

Riksdagsledamot (S), talesperson migrations- och socialförsäkringsfrågor
Studier i kriminologi (Stockholms uni.)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00