Debatt

Ansvarsfullt skogsbruk leder bort från fossil energi

DEBATT. Vägen till ett hållbart samhälle ställer krav på att fossila råvaror fasas ut och att vi ersätter dem med förnybara alternativ. Då krävs det ett ansvarsfullt skogsbruk, skriver företrädarna för Norra Skogsägarna Jonas Eriksson och Pär Lärkeryd.

Av Jonas Eriksson och Pär Lärkeryd Näringspolitisk strateg respektive vd Norra Skogsägarna
Av Jonas Eriksson och Pär Lärkeryd Näringspolitisk strateg respektive vd Norra SkogsägarnaFoto: Bild: Norra Skogsägarna
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Av Jonas Eriksson och Pär Lärkeryd 

Näringspolitisk strateg respektive vd Norra Skogsägarna

 

En växande världsbefolkning innebär en ökad konkurrens om markanvändningen och ökar klimatbelastningen på vår planet. Sverige har ett ansvar att odla skog och exportera klimatnytta till länder som inte har samma möjlighet att ställa om till ett fossilfritt samhälle. Det uppfinns ingen ny mark. Marken måste därför brukas effektivt och hållbart.

Nationens resurser av skog måste därför brukas ansvarsfullt. Om inte, så får vi leva med beroendet av olja, kol och gas.

Skogsproduktion är Sveriges globala bidrag av förnybara resurser. Träden är biologiska solfångare som via fotosyntesen förädlar koldioxid och solljus till vedens fantastiska egenskaper. Kläder, medicin, plast, och drivmedel är bara några exempel på användningsområden för skogen. Forskarna har visat att ett aktivt skogsbruk, där vi ersätter energikrävande resurser med skogsråvara ger störst klimatnytta. Nationens resurser av skog måste därför brukas ansvarsfullt. Om inte, så får vi leva med beroendet av olja, kol och gas.

Programrådet kan visa vägen

I veckan träffas programrådet för ett svenskt skogsprogram. Syftet är att utveckla en skogsstrategi som ska bidra till utvecklingen av en bioekonomi där skogens hela värdekedja tillvaratas. Norra ser stora möjligheter med ett svenskt skogsprogram. Vi menar att utgångspunkten i skogsstrategin ska vara ett ansvarsfullt skogsbruk. Ett ansvarsfullt skogsbruk innebär att:

  • Skogen odlas och brukas aktivt för att bryta dominansen av fossil energi, inte bara i transport och energisektorn utan även inom andra industrigrenar. Vi efterlyser en strategi för att tydligt styra bort från byggande i betong till ett ökat byggande i trä.
  • Samhället underlättar användningen av biobränslen och stimulerar satsningar på kemiska bioraffinaderier med skog som råvara. På så sätt kan petroleumprodukternas dominans inom den kemiska industrin brytas.
  • Konkurrenskraften för svenska skogsprodukter stärks på den internationella arenan i omställningen till förnybara råvaror. Svenskt skogsbruk måste kunna konkurrera på samma villkor som Finland, som redan infört effektivare och mer klimatsmarta transporter genom att tillåta längre och tyngre lastbilar.  
  • Vi har ett skogsbruk som tydligare beaktar skogliga tjänster ur ett jämställt perspektiv. Hälften av skogsmarken ägs av privata skogsägare, som i sin tur ägs av 40 procent kvinnor.
  • Skogsbruket verkar för att uppfylla nya gemensamma målbilder för god miljöhänsyn inom såväl naturvård, mark och vatten, kulturmiljöer, friluftsliv och rekreation.
  • Markägarnas engagemang i skyddsarbetet beaktas tydligare. Dagens system för biologiskt skydd måste utvecklas för att sköta redan skyddade områden. Segslitna processer för naturskydd, som idag ofta pågår i 5-10 år måste undvikas.

Konflikt mellan stad och land

Sverige har i dag en av de snabbaste urbaniseringstakterna i hela EU. Konflikterna mellan stad och land eskalerar. Skogen bidrar redan idag till jobb och sysselsättning för flera tusen småföretag på landsbygden. Med skogen som motor i omställningen till ett hållbart samhälle, finns goda möjligheter till fler arbetstillfällen. Lösningen för en positiv samhällsutveckling är ett ansvarsfullt skogsbruk.

 

Nämnda personer

Jonas Eriksson

Tidigare riksdagsledamot (MP), tidigare gruppledare
Gymnasielärare (Örebro uni. 1999)

Pär Lärkeryd

Vd Norra skog

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00