Debatt

Ändra inriktning i höstbudgeten, Svantesson

I den kommande budgeten har finansministern ett gyllene läge att förbättra Sveriges säkerhet, stärka statsfinanserna och skapa arbetstillfällen i hela landet. Det skriver 2030-sekretariatets Mattias Goldmann i ett öppet brev till Elisabeth Svantesson.

Med en ny inriktning kan vi uppfylla Sveriges sjupartiöverenskommelse, EU:s Green Deal och Parisavtalets klimatmål, skriver Mattias Goldmann.
Med en ny inriktning kan vi uppfylla Sveriges sjupartiöverenskommelse, EU:s Green Deal och Parisavtalets klimatmål, skriver Mattias Goldmann.Foto: 2030-sekretariatet, Stina Stjernkvist/SvD/TT
Mattias Goldmann
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Bästa Elisabeth Svantesson,

Vilket gyllene läge du och regeringen nu har att utforma en statsbudget som kostnadseffektivt och träffsäkert ger Sverige bättre säkerhet, stärkta statsfinanser, ökat företagande och nya arbetstillfällen i hela landet!

Det tuffa ekonomiska läget gör att alla förstår när ni håller igen på dyra, generella vallöften som billigare bensin, till förmån för satsningar som träffsäkert gynnar utsatta grupper och företag, och anslag med starka synergier så att flera mål uppnås på samma gång. Samtidigt skapar vår osäkra omvärld en acceptans för sådant som i första hand gagnar vår egen ekonomi – som att klimatsatsa i Sverige snarare än i fjärran land.

Här kommer fem förslag på initiativ för en stark, framgångsrik budget.

Kostnadsneutrala klimatsatsningar

Självklart ska inte klimatsatsningar vara onödigt dyra, och många kan vara neutrala för statskassan. Förläng den CO2-relaterade malusbeskattningen från dagens tre år till fem eller sju, och använd intäkterna till att stimulera el- och biogasdrivna fordon där det fossila ännu dominerar; lätta lastbilar, skåpbilar och personbilar med låg prislapp. Behåll flygskatten, precis som i regeringens första statsbudget, och använd medlen för att påskynda omställningen till el- och bioflyg. Höj trängselskatterna för fossildriven yrkestrafik, och använd intäkterna för att gynna el- och gasdrivna tunga transporter.

Gröna jobb i hela landet  

I Sverige rullar över fem miljoner fossildrivna bilar. För att klara klimatmålen och trygga medborgare och företag från oljeprischocker, är det viktigt att snabbt ställa om dem till förnybara drivmedel. Med rätt prisnivå kan många dieselbilister välja HVO100, medan bensinbilar bör byggas om till el-, biogas- eller etanoldrift. En begränsad premie räcker för att skapa en konverteringsboom, med många arbetstillfällen på verkstäder i hela landet – och arbetstillfällena blir förstås fler när vi också tankar och laddar med inhemsk energi, och om vi genom en satsning på cirkularitet kan ersätta importerade råvaror för elektromobilitet med sådant som redan finns på svenska marknaden.

”Når vi inte klimatmålen, så når vi dem inte” lägger vi bakom oss med denna inriktning och dessa satsningar.

Undvik böter

I ekonomiskt tuffa tider vore det impopulärt och dumt att ödsla miljardbelopp på att köpa dyra utsläppsrätter eller betala dryga böter för att Sverige bommar EU:s tuffa klimatkrav. Att nå det svenska 2030-målet för transportsektorn är en garant för att behålla pengarna i landet. För att trygga det bör regeringen belöna föregångare och se Klimatklivet, Industriklivet och Stadsmiljöavtalen som investeringar att bygga vidare på snarare än budgetposter att dra ner.

Stärk säkerheten och minska sårbarheten

Sveriges beroende av oljestaterna gör oss sårbara och utsatta. En snabb omställning till mer förnybart och eldrivet stärker vår säkerhet, särskilt om medborgaren själv får vara med genom lösningar som vehicle-to-grid. Den senaste tidens extremväder har också visat hur sårbar vår infrastruktur är, och därför bör det troligen stundande Natomedlemskapet användas för att trygga Inlandsbanan och annan säkerhetskritisk infrastruktur. Den bör dels kunna medfinansieras av Nato, dels räknas in när vi ska nå deras krav på två procent i försvarsanslag.

Underlätta människors vardag

Regeringen anger att den vill fokusera mindre på stora projekt som höghastighetståg mellan våra största städer, och mer på att underlätta vardagsresandet. I budgetpropositionen och den kommande nationella planen är det dags att visa vad det innebär – ökat underhåll av befintliga tågsträckor, fullföljande av påbörjade byggen, nya cykelsatsningar, lagstiftning som gör distansarbete till en rättighet som bara kan avslås om arbetsgivaren har tydliga sakskäl... Allt detta är långt billigare än en fortsatt satsning på individuell massbilism och frigör utrymme i våra trånga stadskärnor – det är modernt, precis som statsminister Ulf Kristersson påpekat.

”Når vi inte klimatmålen, så når vi dem inte” lägger vi bakom oss med denna inriktning och dessa satsningar. Vi uppfyller Sveriges sjupartiöverenskommelse, EU:s Green Deal som regeringen förde i hamn och Parisavtalets klimatmål för att synergierna är så starka, sidoeffekterna så positiva och politiken som krävs så tydligt i linje med vad Sverige och svenskarna behöver och förväntar sig.

Nämnda personer

Elisabeth Svantesson

Finansminister (M), förste vice partiordförande
Ekonomie licentiat (Örebro uni., 2006)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00