Allas kamp mot alla hotar fisket efter Brexit – "Danskarna litar vi minst på"

PÅ SIN VAKT. Alla lurpassar på varandra i gruppen med de åtta EU-fiskenationerna som i dag fiskar på brittiska farvatten. Just nu står de enade om att kämpa för att bevara sina fiskerättigheter. Men rädslan för att sammanhållningen försvinner när allvaret sätter in efter Brexit är tydlig.

BRYSSEL: De flesta börjar inse att det nog inte kommer att gå exakt som EU-länderna vill med fisket i de attraktiva brittiska farvattnen när EU på allvar vinkar farväl till britterna efter nyår.

På papperet står de 27 EU-länderna fast vid att deras fiskare ska få behålla tillgången de har i dag, i utbyte mot att britterna får komma åt en lukrativ inre marknad med 460 miljoner invånare.

Men i praktiken är det nog inte någon som tror att britterna kommer att gå med på det, när de den 1 januari får bestämmanderätt över sin egen så kallade exklusiva ekonomiska zon, som sträcker sig 200 sjömil från de brittiska kusterna, och där danska fiskare tar upp omkring 40 procent av sin fisk. Därför är nu rävspelet i gång internt bland de berörda länderna för att säkerställa att ingen antingen kommer för billigt undan eller landar ett hemligt avtal med britterna bakom ryggen på de andra.

Login