Fritt fram för PM Nilssons miljöjobb på Timbro

Karensnämnden har fattat beslut i fem ärenden som rör nya uppdrag för tidigare statssekreterare och ministrar. PM Nilsson får grönt ljus för att gå till Timbro, medan Ann Linde (S) får vissa restriktioner när hon blir rådgivare till Apple.

Karensnämnden ger PM Nilsson tummen upp men Ann Linde får restriktioner.
Karensnämnden ger PM Nilsson tummen upp men Ann Linde får restriktioner.Foto: Fredrik Sandberg, Claudio Bresciani/TT
Johan Manell

Det uppmärksammades stort när PM Nilsson meddelade att han går till Timbro utan att anmäla det nya jobbet till Karensnämnden. Efter att Dagens industri skrivit om det skickade han in en anmälan och nu ger nämnden grönt ljus.

”I detta fall bedömer Karensnämnden, som särskilt beaktar att PM Nilsson varit statssekreterare under en mycket kort tid, att den anmälda anställningen hos Timbro inte medför någon sådan risk som kan motivera en övergångsrestriktion. Karensnämnden beslutar därför att inte meddela någon sådan restriktion.”.

PM Nilsson ska ha ansvar för miljö, klimat samt stads- och landsbygdsfrågor på Timbro.

Linde blir rådgivare till Apple

Däremot går inte den förra utrikesministern Ann Linde (S) restriktionslös. Hon har anmält att hon blivit erbjuden ett uppdrag i ett rådgivande organ inom Apple Inc.

”Det aktuella rådgivande organet består av personer med bakgrund inom politik, civilsamhälle och näringsliv, och har till uppgift att bistå Apple Inc. med analyser och bedömningar av omvärldstrender. Det innebär inte någon lobby-verksamhet, och är inte ett styrelseuppdrag.”, skriver hon själv i anmälan.

Hon anser själv att hon inte ”skulle kunna ha påverkat eller kan påverka svenska myndighetsbeslut eller politiska beslut till Apple Inc.s fördel.” eller att hon ”besitter (…) någon unik kunskap från min tid som statsråd som kan gynna Apple Inc. på ett otillbörligt vis.”.

Restriktioner

Därför tycker hon att det inte ”i några delar finns någon intressekonflikt eller något jävsförhållande mellan uppdraget som deltagare i Apple Inc.s rådgivande organ och mitt tidigare uppdrag som statsråd”.

Karensnämnden säger inte direkt emot henne men tycker ändå att uppdraget kräver vissa restriktioner.

”I detta fall är det svårt att på befintligt underlag överblicka exakt vilka frågor och arbetsuppgifter som uppdraget i det rådgivande organet kan aktualisera. Mot denna bakgrund och för att inom rimliga ramar minimera risken för förtroendeskador finner Karensnämnden att en ämnesrestriktion bör meddelas.” och fortsätter:

”Restriktionen innebär ett förbud mot att i det anmälda uppdraget utnyttja och/eller förmedla information om sådana enskilda ärenden, processer och sakfrågor som Ann Linde har tillgodogjort sig som statsråd och som inte är tillgängliga för en bredare krets.”

Mentorskap – med restriktioner

Även den tidigare statssekreteraren Mats Andersson får samma allmänt hållna restriktioner. I Anderssons fall rör det sig om ett uppdrag som mentor för Vårdförbundets stabschef som ansvarar för påverkan och opinion. ”De vill ha någon med erfarenhet och kunskap om det politiska maskineriet att bolla påverkansstrategier med”, skriver han i anmälan.

Mats Andersson har tidigare varit statssekreterare i statsrådsberedningen. 

Nämnden skriver att ”utifrån den lämnade uppdragsbeskrivningen finns det inte någon egentlig anledning att befara att uppdraget kan ge upphov till någon sådan förtroendeskada eller risk i övrigt som karenslagen är avsedd att motverka” men skriver vidare att:

”Det står dock klart att Mats Andersson, som mentor åt stabschefen, kan tillföra Vårdförbundet unik kunskap och information som han har förvärvat i sin högt uppsatta och centrala roll som statssekreterare, information och kunskap som inte är tillgänglig utanför en mycket begränsad krets av befattningshavare i motsvarande ställning. Mot denna bakgrund och med beaktande av att Vårdförbundet i många avseenden påverkas och är beroende av politiska beslut bedömer Karensnämnden att en ämnesrestriktion bör meddelas.”

Tummen upp för Farmanbar

Den tidigare statssekreterarkollegan Krister Nilsson ska starta eget konsultbolag. Där konstaterar nämnden att ”Krister Nilssons anställning som statssekreterare med ansvar för bl.a. handelspolitik bör ha gett honom ingående kunskaper och betydelsefull information inom ett politiskt fält som, på ett generellt plan, kan antas vara av stor betydelse i en sådan konsultverksamhet som han nu avser att bedriva.”. Men de stoppar honom inte helt utan även han, som var statssekreterare hos utrikeshandelsminister Anna Hallberg (S), får samma ämnesrestriktion som Linde och Andersson.

Den femte anmälan gäller tidigare energi- och digitaliserinsminister Khashayar Farmanbar (S) som har blivit erbjuden ett styrelseuppdrag i HSB Stockholm. Det har inte nämnden några synpunkter på utan det står fritt fram för Farmanbar att ta uppdraget utan restriktioner.

Nämnda personer

PM Nilsson

Vd Timbro, fristående krönikör Dagens industri

Khashayar Farmanbar

Entreprenör
Fil. kand datavetenskap (Luleå tekniska uni., 2000) och kandidatexamen industriell marknadsföring (Luleå tekniska uni., 2003)

Ann Linde

Särskild rådgivare i utrikesfrågor Foundation for European Progressive Studies
Fil. kand i statsvetenskap, sociologi och nationalekonomi (Stockholms uni., 1994)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00