Vinnova utlyser 23 miljoner till nytänkande klimatprojekt

Vinnova utlyser 23 miljoner till nyskapande projekt som har syftet att föra Sverige i fossilfri riktning. Målgrupp är civilsamhällesorganisationer som vill samarbeta med andra samhällssektorer.

Sara Hugosson, Vinnova.
Sara Hugosson, Vinnova.
Anders Gustafsson

– Vi vill stärka innovationsförmågan och skynda på klimatomställningen. Planeten har deadlines som inte går att förhandla med, säger Sara Hugosson, handläggare på Vinnova med fokus på civilsamhälle, till Altinget.

Sverige har satt som mål att ha noll nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären senast år 2045. Innovationsmyndigheten Vinnova knyter nu an till civilsamhällets tradition av att hitta nya lösningar på samhällsproblem. Den här gången hoppas man att samskapande över sektorsgränserna ska leda till nya och hållbara idéer.

– Vi lägger fokus på det tvärsektoriella för att man ska komma bort från kortsiktiga projekt. Vår hypotes är att samverkan över sektorsgränser gör att projekten får mer muskler, bättre förmåga och förutsättningar att bli långsiktiga lösningar.

Altinget logoMiljö och Energi
Vill du läsa artikeln?
Som prenumerant på Altinget miljö och energi får du initierad nyhetsbevakning och en levande sakpolitisk debatt.
Läs mer om priser och prenumerationsvillkor här.
0:000:00