Ygeman backar: Drar tillbaka elnätsförslag

OMTAG. Efter att en samlad opposition protesterat mot regeringens förslag i näringsutskottet går energiminister Anders Ygeman (S) tillbaka till ritbordet. Ambitionen är att lägga fram en ny proposition ”så fort som”. 

Anders Ygeman (S) menar att konsumentperspektivet, som var anledningen till att företrädaren Ibrahim Baylan ville begränsa överrullningen, fortsatt är centralt när ett nytt förslag tas fram.
Anders Ygeman (S) menar att konsumentperspektivet, som var anledningen till att företrädaren Ibrahim Baylan ville begränsa överrullningen, fortsatt är centralt när ett nytt förslag tas fram.Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet
Jacob Hederos

Moderaterna har haft full information under hela tiden som den här processen har pågått. De har också hela tiden sagt sig vilja stödja propositionen.

Anders Ygeman (S) avfärdar kritiken om bristfällig förankring

Under morgondagen planerar energiminister Anders Ygeman (S) att fatta beslut om att dra tillbaka propositionen som skulle sätta ramarna för hur elnätsbolagen skulle kunna nyttja ett tidigare outnyttjat investeringsutrymme som de byggde

Dokumentation

Förslagen till reservation och uppmaning till regeringen

V:
Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör återkomma med förslag på åtgärder som säkerställer nödvändiga nätinvesteringar som motsvarar samhällskraven utan att nätkunderna drabbas oproportionerligt och tillkännager detta för regeringen.

SD:
Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska återkomma med ett förslag om särskilt investeringsutrymme för elnätsverksamhet som ger ökade drivkrafter för elnätsföretagen att göra investeringar i elnätens kapacitet i förhållande till det nu framlagda förslaget och tillkännager detta för regeringen.

C:
Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen skyndsamt bör, i brett samförstånd, utreda en ny reglering av det särskilda investeringsutrymmet samt återkomma med förslag till riksdagen och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att omgående bjuda in till samtal med samtliga partier, bransch, forskning och konsumentintressen för att enas om ett långsiktigt regelverk som säkrar tillräckliga investeringar, utan att belasta konsumenterna i onödan och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att genomföra Energimarknadsinspektionens förslag om att nätföretag inte får säga nej till nyanslutningar på grund av nätkapacitetsbrist om kapacitetsbristen kan åtgärdas med andra samhällsekonomiskt motiverade åtgärder än utbyggnad av elnätet och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att genomföra en utvärdering av krispaketen avseende elproblemen i Skåne och Stockholm, inklusive alternativa lösningar, för att dra lärdomar inför framtiden samt återrapportera resultatet till riksdagen och tillkännager detta för regeringen.

M, KD, L:
Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska utvärdera krispaketen avseende elproblemen i Skåne och Stockholm i syfte att dra lärdomar och skapa beredskap inför framtiden samt återrapportera resultatet till riksdagen och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska återkomma till riksdagen med ett nytt, mer balanserat förslag till elnätsreglering senast 31 mars 2021 och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör utreda en utvecklad elnätsreglering inför kommande reglerperiod samt återkomma med förslag till riksdagen och tillkännager detta för regeringen.


Altinget logoMiljö och Energi
Vill du läsa artikeln?
Som prenumerant på Altinget miljö och energi får du initierad nyhetsbevakning och en levande sakpolitisk debatt.
Läs mer om priser och prenumerationsvillkor här
0:000:00