Hyresgästföreningen: Bostadsregler kan riskera hälsan

BOSTAD. Genom högre tillåtna bullernivåer utomhus och ett slopat krav på en tyst sida i bostaden vill regeringen, genom en ny förordning, underlätta för byggandet av fler och mindre bostäder. Men Hyresgästföreningen är kritisk till ändringen.

Ella Sundström

Från den 1 juni höjs riktvärdet för små lägenheter från 55 decibel till 60 decibel vid den exponerade sidan. Det nya regelverket innebär att en bostad på 35 kvadrat eller mindre, där bullernivån inte överstiger 60 decibel, inte längre måste ha en ljuddämpad sida. Förordningen gäller endast riktvärden för utomhusmiljö.

Hyresgästföreningen är dock kritisk till ändringen. I sitt remissvar tidigare i höstas skrev föreningen att det inte är klarlagt att dagens riktvärden för trafikbuller skulle utgöra ett hinder för bostadsbyggandet. Eftersom riktlinjerna också kan påverkar människors välbefinnande ansåg föreningen att en utredning skulle tillsättas innan ändringarna genomfördes.  

­– Forskning har visat att trafikbuller orsakar många hälsoproblem. Vi ställer oss frågande till varför politikerna vill ändra ett regelverk som kom till för att skydda människor, säger Karin Lindeberg, utredare på Hyresgästföreningen, till Altinget.

Altinget logoMiljö och Energi
Vill du läsa artikeln?
Som prenumerant på Altinget miljö och energi får du initierad nyhetsbevakning och en levande sakpolitisk debatt.
Läs mer om priser och prenumerationsvillkor här.
0:000:00