"Det här är viktigast under Almedalsveckan"

ALMEDALEN. Vilket seminarium tycker Vattenfalls vd Magnus Hall är extra viktigt under Almedalsveckan, vad vill miljöminister Karolina Skog få ut av sitt Gotlandsbesök och vad är det som bekymrar landsbygdsminister Sven-Erik Bucht?  Läs Altinget Miljö&Energis stora Almedalsenkät.

Karolina Skog, Maria Malmer-Stenergard, Åsa Hagelstedt, Björn Risinger, Magnus Hall och Kevin Anderson.
Karolina Skog, Maria Malmer-Stenergard, Åsa Hagelstedt, Björn Risinger, Magnus Hall och Kevin Anderson.
Johanna Alskog

Magnus Hall, vd och koncernchef, Vattenfall
Vad hoppas du få ut av Almedalsveckan?
– Almedalen är som alltid en mötesplats för en publik som man inte alltid träffar under övriga delen av året. Jag vill ta tillfället i akt att lyssna och berätta om Vattenfalls påbörjade resa mot en fossilfri framtid.

Är det något arrangemang där du själv deltar som du speciellt vill lyfta fram?
– Det är förstås svårt att välja men våra seminarium om hur Vattenfall blir fossilfritt inom en generation och Sveriges framtid som industriland sticker ut.

Vad är viktigast i Almedalen, de officiella arrangemangen med dess kunskapsspridning eller informella träffar?
– Jag skulle nog säga de informella träffarna där nya perspektiv lyfts fram och nya kontakter skapas. Det ger nya infallsvinklar på energifrågan.

Vad är den viktigaste frågan just nu inom ditt arbetsområde?
– Det är helt klart om hur vi vårdar energiöverenskommelsen; det vill säga att Vattenfall, andra aktörer och samhället håller kursen och fattar rätt beslut i tid och i rätt tid så att kommersiella förutsättningar finns för att nå en fossilfri framtid.

Kunskapsspridning via de officiella arrangemangen är oerhört viktig. Dock kan informella träffar ge nya insikter och inspiration på ett mer personligt plan, som sedan kan användas professionellt.

Måns Nilsson, vd, SEI

Nina Ekelund, generalsekreterare, Hagainitiativet

Vad hoppas du få ut av Almedalsveckan?
– Mer kunskap om hur Sveriges politiker tänker lösa klimatfrågan. Klimatfrågan är inte en fråga för enbart politiker i miljö- och jordbruksutskottet utan en fråga för Sveriges välfärd och planetens hälsa, vilket påverkar i stort sett alla utskott. Jag vill höra hur klimatfrågan genomsyrar alla områden och ett minus till de partiledare som inte lyfter frågan i sitt tal.

För mig kommer det viktigaste i år vara att vi tydliggör var det finns politiska skiljelinjer på miljöområdet. De skiljelinjerna kommer bli tydliga på de officiella arrangemangen.

miljöminister Karolina Skog (MP)

Är det något arrangemang där du själv deltar som du speciellt vill lyfta fram?
– Vd med fika. Där får politiker; ministrar, riksdagsledamöter och EU-parlamentariker, intervjua vd:ar från stora företag om deras syn på klimat- och miljöfrågor i EU och Sverige.  Det är företagen som sitter på resurser för innovation som behövs för att lyckas med omställningen, viktigt att politiker har koll på vad de kan göra.

Vad är viktigast i Almedalen, de officiella arrangemangen med dess kunskapsspridning eller informella träffar?
– Allt är viktigt – men jag uppmanar alla som är där att inte missa kvällens politikertal. Det går dock att se dem i efterhand.

Vad är den viktigaste frågan just nu inom ditt arbetsområde?
– Hur Sverige ska lyckas med klimatomställningen, för lyckas inte Sverige som har bäst förutsättningar, hur ska då världen lyckas?

Måns Nilsson, vd för Stockholm Environment Institute (SEI)

Vad hoppas du få ut av Almedalsveckan?
– Som vd för Stockholm Environment Institute hoppas jag knyta värdefulla kontakter inför arbetet med vår nya strategi. Jag ser också fram emot att sprida kunskap om svenska projekt som Hybrit, Agenda 2030-kompassen och hur vi ska ställa om transport- och energisektorn.

Är det något arrangemang där du själv deltar som du speciellt vill lyfta fram?
– På onsdagen deltar jag i ett seminarium om vilka problem som måste lösas för att energiöverenskommelsen ska bli verklighet på Dagens Industri Arena Energi. På torsdagen deltar jag i seminariet Agenda 2030 i ett globalt perspektiv.

Vad är viktigast i Almedalen, de officiella arrangemangen med dess kunskapsspridning eller informella träffar?
– Kunskapsspridning via de officiella arrangemangen är oerhört viktig. Dock kan informella träffar ge nya insikter och inspiration på ett mer personligt plan, som sedan kan användas professionellt.

Vad är den viktigaste frågan just nu inom ditt arbetsområde?
– Hur finanssektorn och industrin ska bidra till att nå FN:s globala mål och klimatmålen i Parisavtalet. Agenda 2030-mötet i New York i juli, hållbar konsumtion och livsstil ligger också högt på agendan.

Karolina Skog (MP), miljöminister

Vad hoppas du få ut av Almedalsveckan?
– Vi har framför oss en valrörelse där inte bara en utan flera miljöfrågor har hög prioritet bland väljarna. Utöver klimat har vi debatt om dieselbilar och stort engagemang i problemen med plastnedskräpning och minskning av pollinatörer. Jag är väldigt nyfiken på att se hur detta kommer att prägla Almedalsveckan.

Är det något arrangemang där du själv deltar som du speciellt vill lyfta fram?
– På torsdagen deltar jag i ett samtal med rubriken ”Individ eller politik – vem tar ansvar för mänsklighetens största överlevnadsfrågor?” och det tror jag kommer bli väldigt spännande. Det är en fråga vi som arbetat med miljö konstant brottas med och där vissa vill skjuta ifrån sig ett politiskt ansvar för att istället lägga det på individer.

Vad är viktigast i Almedalen, de officiella arrangemangen med dess kunskapsspridning eller informella träffar?
– För mig kommer det viktigaste i år vara att vi tydliggör var det finns politiska skiljelinjer på miljöområdet. De skiljelinjerna kommer bli tydliga på de officiella arrangemangen.

Vad är den viktigaste frågan just nu inom ditt arbetsområde?
– Klimatfrågan är den absolut viktigaste. Den är helt avgörande att lösa och det kan inte vänta. Politiskt är det viktigaste att arbetet inte stannar upp efter valet. Vi måste fortsätta växla upp takten i miljöarbetet och då finns inget utrymme för nedskärningar.

Per Lyrvall, Sverigechef, Stora Enso

Vad hoppas du få ut av Almedalsveckan?
– Att få möjlighet att lyfta fram och diskutera Stora Enso och skogsindustrins betydelse inom den växande bioekonomin. 

Är det något arrangemang där du själv deltar som du speciellt vill lyfta fram?
– På onsdagen klockan 11 diskuterar jag export och hållbarhet på Aktuell Hållbarhet Arena. Det kommer att bli en intressant diskussion kring hot och möjligheter för att vi inom skogsindustrin även fortsättningsvis ska kunna vara Sveriges största nettoexportör och drivande inom utvecklingen av bioekonomin.

Vad är viktigast i Almedalen, de officiella arrangemangen med dess kunskapsspridning eller informella träffar?
– Det är mixen av dessa som är det som är unikt med Almedalen. 

Vad är den viktigaste frågan just nu inom ditt arbetsområde?
– Att nå ut med budskapen kring vikten av att vi ska få fortsätta bruka den svenska skogen på ett hållbart sätt.

Sven-Erik Bucht (S), landsbygdsminister
Vad hoppas du få ut av Almedalsveckan?
– Komma hem med nya idéer och träffa många väljare.

Är det något arrangemang där du själv deltar som du speciellt vill lyfta fram?
– Det pågår mycket så kan inte på förhand säga att något blir bättre än något annat.

Vad är viktigast i Almedalen, de officiella arrangemangen med dess kunskapsspridning eller informella träffar?
– Det viktigaste är just kombinationen. Öppenheten, att kunna träffa på vem som helst och byta några ord, men även kunna delta på seminarier och följa spännande samtal.

Vad är den viktigaste frågan just nu inom ditt arbetsområde?
–Just nu förhandlas EU:s nästa jordbruks- och landsbygdspolitik. Det är en av de viktigare frågorna. Sedan skapar torkan oerhörda problem, en utveckling som jag följer noga

Maria Malmer-Stenergard, miljöpolitisk talesperson, Moderaterna

Vad hoppas du få ut av Almedalsveckan?
– Det händer otroligt mycket på hållbarhetsområdet nu. I Almedalen samlas några av de främsta aktörerna inom just hållbarhet och jag hoppas på att kunna lära mig mycket men också berätta mer om hur Moderaterna ser på de här viktiga frågorna. 

Är det något arrangemang där du själv deltar som du speciellt vill lyfta fram?
– Jag har förmånen att delta i många spännande seminarier, men jag skulle gärna vilja lyfta fram två som äger rum på onsdagen. Det ena  har rubriken ”Framtiden är elektrisk – hur når vi dit”. Klimatmålen för transportsektorn är en stor utmaning och därför är den frågan oerhört angelägen. Det andra handlar om ”Kampen om biomassan”. Många branscher ser biomassan som en nyckel till omställning. Men då måste också biomassan få rätt förutsättningar. 

Vad är viktigast i Almedalen, de officiella arrangemangen med dess kunskapsspridning eller informella träffar?
– Får man välja både och? Mitt schema är ganska fullspäckat men jag ser fram emot både paneler och oväntade möten.

Vad är den viktigaste frågan just nu inom ditt arbetsområde?
– Jag skulle säga två, och de hänger ihop: Hur vi ska nå klimatmålen på ett effektivt sätt och hur vi ska kunna garantera äganderätten i de gröna näringarna.

Björn Risinger, generaldirektör, Naturvårdsverket

Vad hoppas du få ut av Almedalsveckan?
– Värdefulla samtal i viktiga och aktuella samhällsfrågor.

Är det något arrangemang där du själv deltar som du speciellt vill lyfta fram?
– Prisceremonin på tisdagen för vår innovationstävling Transformativ infrastruktur – innovation för nollutsläpp – blir en höjdare. Vi har haft jurymöte och granskat de spännande bidragen från lag gul och lag blå. Resten är hemligt till den 3 juli.

Vad är viktigast i Almedalen, de officiella arrangemangen med dess kunskapsspridning eller informella träffar?
– Mixen, men bäst är nog informella samtal i anslutning till de olika seminarierna.

Vad är den viktigaste frågan just nu inom ditt arbetsområde?
– Klimatet toppar med biologisk mångfald på andra plats. Ofta fokus på att söka kloka vägar att hantera målkonflikter. Årets raket är plast i alla former, vinklar och aspekter.

Ahmed Al-Qassam, klimat- och miljöstrateg Länsstyrelsen Skåne samt Push Sverige

Vad hoppas du få ut av Almedalsveckan?
– På ett personlig plan hoppas jag träffa och knyta nya kontakter inom andra sektorer än miljö och energi, där arbetet inte riktigt påbörjats med att ställa om. Att få driva på och inspirera människor och samtidigt själv bli inspirerad är även något jag ser fram emot.

Är det något arrangemang där du själv deltar som du speciellt vill lyfta fram?
– På måndagen agerar jag terapeut till Nordeas hållbarhetschef Sasja Beslik, som ska bejaka sin klimatångest. Artisten Maia Hirasawa tolkar sedan temat till en låt. Det får en inte missa.

Vad är viktigast i Almedalen, de officiella arrangemangen med dess kunskapsspridning eller informella träffar?
– Jag skulle säga att båda delarna är samverkande och minst lika viktiga. Dock kan de informella träffarna bli mer transparenta och inkluderande.

Vad är den viktigaste frågan just nu inom ditt arbetsområde?
– Fossilbränslefrihet och transporter.

Åsa Westlund, miljöpolitisk talesperson Socialdemokraterna, ordförande riksdagens miljö- och jordbruksutskott

Vad hoppas du få ut av Almedalsveckan?
– Jag hoppas förstås få ny input från alla aktörer som jag träffar där. Jag hoppas också få diskutera alla möjligheter som finns med ett ambitiöst miljö- och klimatarbete.

Är det något arrangemang där du själv deltar som du speciellt vill lyfta fram?
– Jag har chans att ställa frågor om hur vårt samhälle ska blir mer resurseffektivt och cirkulärt till Energiföretagen, Svenskt vatten, Energigas Sverige och Avfall Sverige måndag förmiddag. Det ser jag fram emot.  

Vad är viktigast i Almedalen, de officiella arrangemangen med dess kunskapsspridning eller informella träffar?
– Jag gillar öppenheten i Almedalen, så officiella, öppna seminarier är viktigast.

Vad är den viktigaste frågan just nu inom ditt arbetsområde?
– Klimatet.

Tina Elfwing, föreståndare Östersjöcentrum, Stockholms universitet
Vad hoppas du få ut av Almedalsveckan?
– Att bidra till att miljöfrågorna lyfts och diskuteras mer i dessa valtider och särskilt att kunna belysa vilka miljöpolitiska riktningar och beslut som behövs för att
förbättra Östersjöns miljö.

Är det något arrangemang där du själv deltar som du speciellt vill lyfta fram?
– Vi har ett brett deltagande från Östersjöcentrum med utställning och presentationer ombord på vårt forskningsfartyg R/V Electra i inre hamnen, seminarier på Östersjödagarna i Almedalsbiblioteket och ombord på Briggen Tre Kronor.

Vad är viktigast i Almedalen, de officiella arrangemangen med dess kunskapsspridning eller informella träffar?
– Almedalen är som bäst när det inte är enkelriktad kunskapsspridning utan diskussioner utifrån olika intressanta perspektiv. Sedan är min erfarenhet att det är de helt oplanerade mötena, mellan olika programpunkter, som ofta ger nya samarbeten och dialoger.

Vad är den viktigaste frågan just nu inom ditt arbetsområde?
– För Östersjön är den akut kritiska situationen för torsken helt central, men även jordbrukets bidrag till övergödning. Både fiskefrågor och jordbruk omfattas av
gemensam politik i EU, och just det faktum att det är komplicerade frågor att påverka skapar lätt ett handlingsvakuum.

Åsa Hagelstedt, generalsekreterare, Djurskyddet Sverige

Vad hoppas du få ut av Almedalsveckan?
– Jag hoppas få veta vad politikerna vill göra efter valet i djurskyddsfrågorna.

Är det något arrangemang där du själv deltar som du speciellt vill lyfta fram?
– Den utfrågning av politiska partierna i djurskyddsfrågor som vi arrangerar tillsammans med fem andra djurorganisationer.

Vad är viktigast i Almedalen, de officiella arrangemangen med dess kunskapsspridning eller informella träffar?
– Jag skulle säga kombinationen. Jag har flera gånger mött intressanta personer på ett seminarium och sedan tagit en fika för att prata vidare efteråt.

Vad är den viktigaste frågan just nu inom ditt arbetsområde?
– Uppföljningen djurskyddslagen som riksdagen fattade beslut om den 14 juni och där flera frågor lämnats till vidare utredning.

Kevin Anderson, professor i energi och klimat vid University of Manchester och gästprofessor vid Uppsala universitet
Vad hoppas du få ut av Almedalsveckan?
– Min förhoppning är att få höra de politiska partierna prata om hur vi ska möta våra åtaganden i Parisavtalet. Men jag befarar att de kommer att fokusera på realpolitiken, snarare än vad som faktiskt är nödvändigt.

Är det något arrangemang där du själv deltar som du speciellt vill lyfta fram?
– Ett seminarium om den svenska koldioxidbudgeten och lokal klimatomställning, hur Sverige ska leva upp till målen i Parisavtalet, som Centrum för miljö- och utvecklingsstudier vid Uppsala universitet arrangerar.

Vad är viktigast i Almedalen, de officiella arrangemangen med dess kunskapsspridning eller informella träffar?
– En mix av båda. På de officiella arrangemangen kan man lyssna på vad människor säger och efteråt föra informella samtal utifrån det. Det skiljer sig nästan alltid åt vad människor säger med eller utan en mikrofon framför sig.

Vad är den viktigaste frågan just nu inom ditt arbetsområde?
– Ett erkännande av hur bråttom det är att pressa ned utsläppsnivåerna.

Rebecka Le Moine, språkrör för Gröna studenter och riksdagskandidat för Miljöpartiet

Vad hoppas du få ut av Almedalsveckan?
– Jag hoppas få träffa många vänner inom miljörörelsen och lära mig mycket nytt om frågor som jag inte är så insatt i. Sen tänker jag fortsätta vara en kritisk röst i alla sammanhang jag kan för att föra naturens talan, som säger att det finns mer värde i ett fungerande ekosystem med en rik biologisk mångfald än vad alla ettor och nollor kan utgöra tillsammans.

Är det något arrangemang där du själv deltar som du speciellt vill lyfta fram?
– Som språkrör för Gröna studenter vill jag gärna tipsa om vårt glassmingel, där psykisk ohälsa, bostadsfrågor och miljöfrågor kommer att diskuteras. Förutom det så är jag väldigt glad att frågan om biologisk mångfald kommer att belysas bra av både WWF och Naturskyddsföreningen, och i det ämnet har jag också har den stora glädjen att delta i panelsamtalen de anordnar.

Vad är viktigast i Almedalen, de officiella arrangemangen med dess kunskapsspridning eller informella träffar?
– Det är nog de officiella arrangemangen som utgör en röd tråd för var en väljer att befinna sig och det utgör knutpunkterna för de inofficiella mötena. Men i stort tror jag inte att det är kunskapen som saknas främst, utan handlingskraften. Därför tycker jag nog att de informella träffarna där mobilisering sker i olika frågor är viktigast.

Vad är den viktigaste frågan just nu inom ditt arbetsområde?
– Jag prioriterar skogspolitiken högt, för där måste Sverige ta stora steg i en ny och hållbar riktning, vilket vi kan göra genom att se till Sveaskogs vinstkrav avskaffas, få in skogsvårdslagen under miljöbalken och snabbt skydda 20 procent skog.

 Charlotte Unger Larson, vd, Svensk Vindenergi
Vad hoppas du få ut av Almedalsveckan?
– Förståelse för att mycket arbete återstår för att vi ska nå de politiska målen om ett 100 procent förnybar elsystem.  Beslutsfattarna har en fortsatt stor och viktig roll att spela genom styrning och lagstiftning.  

Är det något arrangemang där du själv deltar som du speciellt vill lyfta fram?
– Ett reformerat ETS-system innebär att svensk vindkraft kan minska utsläppen i Europa. Transportsektorn och basindustrin skriker efter klimatsmart el. Vilken roll kan svensk vindkraft spela i ett förnybart EU? När står vindkraften på egna ben? Hur ser färdplanen ut mot 100 procent förnybart?

Vad är viktigast i Almedalen, de officiella arrangemangen med dess kunskapsspridning eller informella träffar?
– Informella möten

Vad är den viktigaste frågan just nu inom ditt arbetsområde?
– Regelverket, särskilt miljöbalken och artskyddsförordningen, måste ses över och justeras. Myndigheternas instruktioner måste förtydligas – så att myndigheterna medverkar till att undanröja hinder och skapa förutsättningar för att nå målet om ett 100 procent förnybart elsystem år 2040.

 Camilla Sandström, professor, Umeå universitet
Vad hoppas du få ut av Almedalsveckan?
– Förutom att det är ett utmärkt tillfälle att bevaka frågor som man är intresserad av, ger det också en möjlighet att nätverka – både spontant och planerat.

Är det något arrangemang där du själv deltar som du speciellt vill lyfta fram
– Forskningsplattformen Future Forests seminarium presenterar forskning och diskuterar det angelägna temat – Vad räcker skogen till? Och inte minst vem har ansvar för att den ska räcka till alla olika anspråk som nu ställs på skogen. Behövs nya styrmedel och incitament eller är det tillräckligt att marknaden styr? Har vi hamnat i ett läge där svåra prioriteringar måste göras?

Vad är viktigast i Almedalen, de officiella arrangemangen med dess kunskapsspridning eller informella träffar?
– De officiella arrangemangen utgör förstås både ett motiv, men också drivkraften till att många åker till Almedalen. Men betydelsen av den informella möteskulturen ska absolut inte underskattas – det är den som gör Almedalen unikt i sitt slag.

Vad är den viktigaste frågan just nu inom ditt arbetsområde?
– Utan tvekan klimatfrågan – den påverkar alla andra frågor inom skogen – såväl produktion av råvaror som bevarandet av den biologiska mångfalden.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00