ValkompassEU-val 2024

Emma Blomdahl Wahlberg

förCenterpartiet
  • Kommunalval 2022

34 år

Högskole- eller universitetsstudier

Vad fick dig att engagera dig i politiken?

Jag har alltid velat bekämpa orättvisor och tycker att jämlikhet är viktigt. Jag märkte tidigt hur pojkar och flickor behandlades olika i skolan och det gjorde mig upprörd. När vi var några tjejer som blev tafsade på i korridoren och ingen agerade då bestämde jag mig för att bekämpa ojämställdhet och ojämlikhet på riktigt och gick med i politiken.

Politiska hjärtefrågor

Förbjud sexköp i hela EU.

Varje år blir över 7 000 personer offer för människohandel i EU, men mörkertalet är mycket stort. Majoriteten av dem som faller offer också är kvinnor eller unga flickor och tre fjärdedelar av alla förövare är män. Den vanligaste formen av människohandel i EU är, enligt EU-kommissionen, sexuellt utnyttjande. För att komma åt problemet med människohandel måste vi ha en lösning på EU-nivå.

Utveckla EU:s demokratilås

Demokratilåset behöver kunna användas med anledning av brott mot fler kriterier än vad som är möjligt idag. Det ska inte gå att sitta säkert och åtnjuta ett EU-medlemskap medan man förtrycker sin befolkning eller stoppar EU-stöd i egen ficka. Det behöver också bli enklare att kunna begränsa länders beslutsrätt i ministerrådet.

Dra in EU-finansiering till medlemsländer som inte gör sin del av klimatarbetet

Ett klimatlås behövs för att säkerställa att medlemsländer fullföljer sina klimatåtaganden. I praktiken innebär det att om ett medlemsland inte vidtar tillräckliga klimatåtgärder så bör de inte heller få ta del av det EU-stöd som de annars skulle haft rätt till. Det ska kosta att släppa ut.

Personliga frågor

Vilka utskott vill du helst sitta i?

FEMM, Europaparlamentets utskott för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män.

Vilken ny lagstiftning vill du driva igenom under nästa mandatperiod?

Ett förbud mot sexköp i hela EU.

Vilket är ditt favoritmedlemsland i EU (förutom Sverige?)

Frankrike har som första EU-land grundlagsskyddat aborträtten det tycker jag är bra och starkt, men Nederländerna är ju spännande för mig som börjat intressera mig för Dahlior och andra blommor.

Din bästa Eurovisionlåt genom tiderna? (Du får inte välja ett svenskt bidrag!)

Fairytale med Alexander Rybak

Jämför svar

1

Det är en fördel för Sverige att vara med i EU

2

EU ska inte välkomna fler medlemsländer

3

Fossila subventioner ska förbjudas i alla EU-regelverk

4

Sverige ska ersätta kronan med Euro

5

Alla varor på EU:s inre marknad ska ha en klimatmärkning som anger koldioxidavtryck

6

Ansiktsigenkänning i brottsbekämpande syfte ska tillåtas i högre utsträckning

7

EU ska ta initiativ till mer vapenproduktion inom unionen

8

EU ska förbjuda TikTok

9

EU ska inrätta en gemensam säkerhetspolis

10

EU ska ha ett gemensamt cyberförsvar

11

EU ska kräva att arbetsgivaren tar ansvar om en underleverantör fuskar med löner eller skatter

12

Alla typer av arbetskraftsinvandring till EU ska bli lättare

13

Plattformsdirektivet ska stärkas med ett större arbetsgivaransvar för gig-arbetare

14

Bestämmelserna om dygnsvila i arbetstidsdirektivet ska rivas upp

15

Ett land ska kunna uteslutas ur EU om det bryter mot EU:s demokratiska principer

16

Vetorätten i ministerrådet ska ersättas med kvalificerad majoritet i alla frågor

Centerpartiet vill att det fortsatt ska gå att blockera enskilda beslut som strider mot den nationella besluträtten såsom beskattningsrätten, men vill ta bort vetorätten på utrikesområdet för att utrikespolitiken i EU ska bli mer effektiv.
Emma Blomdahl Wahlberg
17

Företag som driver sociala medier ska själva få avgöra hur de hanterar desinformation

Teknikutvecklingen innebär att det blir allt enklare att sprida desinformation, vi menar att det behövs moderniseringar av regelverken kring detta.
Emma Blomdahl Wahlberg
18

EU ska satsa EU-medel på kärnkraft

19

Alla intäkter från försäljning av utsläppsrätter ska betalas in till EU:s budget

20

Producenter ska täcka kostnaderna för mer textilåtervinning

Vi vill att textilier ska omfattas av producentansvar, vilket innebär att den som sätter en vara på marknaden är skyldig att se till att den materialåtervinns. Det ska vara enkelt för dig som konsument att lämna in ditt avfall som exempelvis textilier oavsett var du bor i landet. Samtidigt vill vi se fler högteknologiska anläggningar som kan rena avfallet du lämnar in och omvandla till insatsvara
Emma Blomdahl Wahlberg
21

Skyddet för varg ska minska

22

EU ska verka för att mindre skog avverkas

Vi vill inte att EU ska detaljreglera svenskt skogsbruk. Samtidigt anser vi att EU har ett globalt och övergripande ansvar att förhindra avskogning och bidra till att ställa om det skogsbruk som inte är hållbart.
Emma Blomdahl Wahlberg
23

EU ska minska användningen av bekämpningsmedel i jordbruket med 50 procent till år 2030

24

De kvoter som ministerrådet har föreslagit för fiske av sill/strömming ska minskas

25

EU ska upprätta mottagningscenter utanför Europa dit asylsökande skickas

26

EU:s bistånd ska villkoras med att länder utanför EU medverkar till att bromsa migrationen

27

EU ska öka antalet räddningsaktioner på Medelhavet

28

Sverige ska införa permanent inre gränskontroll vid Sveriges gränser

29

EU ska göra omvändelseförsök av HBTQI-personer olagligt

30

EU ska rekommendera medlemsländerna att lägga till en tredje könskategori i sina pass

31

EU ska införa samtyckeslagstiftning

32

EU ska få kompetens att kriminalisera sexköp med inspiration från den svenska sexköpslagen

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

Altinget logo
Stockholm | Köpenhamn | Oslo | Bryssel
Politik på allvar
AdressJohannesgränd 1111 30 StockholmRedaktionen+46 (0)8 12 13 14 24[email protected]Prenumerationsärenden+46 (0) 73 529 99 09[email protected]Org.nr. 556980-5269
Chefredaktör och ansvarig utgivare:Sanna RaymanCFOAnders JørningKommersiell direktörLars GrafströmVdChristoph NørgaardOrdförande och utgivareRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024