ValkompassEU-val 2024

Helena Vilhelmsson

förCenterpartiet
  • Riksdagsval 2018
  • Riksdagsval 2022
  • Kommunalval 1998
  • Kommunalval 2002
  • Kommunalval 2006
  • Kommunalval 2010
  • Kommunalval 2018
  • Kommunalval 2014

59 år

Högskole- eller universitetsstudier

Vad fick dig att engagera dig i politiken?

När jag skulle bilda familj förstod jag att jag inte skulle vara nöjd med allt som bjöds i min vardag, därför valde jag att gå med i den lokala politiken. För att kunna förändra.

Politiska hjärtefrågor

Stärk äganderätten

Den svenska äganderätten för markägare krockar med många av EU:s direktiv. Artskyddsförordningen är en sådan. Vi kan inte besluta om lagar i EU som innebär inskränkningar och ekonomiska förluster för företag/näringar i Sverige.

En samtyckeslag i Europa, likt den vi har i Sverige.

Ett nej är alltid ett nej. Allt annat än ett ja är ett nej när det kommer till sex och relationer. Fortfarande i många länder kommer förövare undan med att "jag trodde hon ville".

En sexköpslag där köp av sex kriminaliseras, inte att sälja sex.

Vi måste lägga skulden där den hör hemma, på männen - sexköparen. Prostitutionen flödar i Europa, vi måste gemensamt motarbeta det. En likartad sexköpslag är rätt väg att gå.

Personliga frågor

Vilken ny lagstiftning vill du driva igenom under nästa mandatperiod?

En samtyckeslagstiftning samt en sexköpslagstiftning enligt svensk modell.

Vilket är ditt favoritmedlemsland i EU (förutom Sverige?)

Frankrike

Jämför svar

1

Det är en fördel för Sverige att vara med i EU

2

EU ska inte välkomna fler medlemsländer

Förutsatt att man lever upp till de EU-gemensamma värderingarna, ja.
Helena Vilhelmsson
3

Fossila subventioner ska förbjudas i alla EU-regelverk

4

Sverige ska ersätta kronan med Euro

5

Alla varor på EU:s inre marknad ska ha en klimatmärkning som anger koldioxidavtryck

6

Ansiktsigenkänning i brottsbekämpande syfte ska tillåtas i högre utsträckning

7

EU ska ta initiativ till mer vapenproduktion inom unionen

8

EU ska förbjuda TikTok

Det är inte appen i sig som är problemet utan ägarna. Stärk myndigheter så de kan se till att appens ägare följer de lagar och regler som finns i Sverige och EU. Men företag och myndigheter behöver än så länge vara försiktiga, det är inte säkert än och personal kansnke inte behöver använda appen på tjänstetelefoner. .
Helena Vilhelmsson
9

EU ska inrätta en gemensam säkerhetspolis

Mer samarbete mellan polis och rättsväsende, men inte fullt ut en centraliserad säkerhetspolis.
Helena Vilhelmsson
10

EU ska ha ett gemensamt cyberförsvar

11

EU ska kräva att arbetsgivaren tar ansvar om en underleverantör fuskar med löner eller skatter

12

Alla typer av arbetskraftsinvandring till EU ska bli lättare

13

Plattformsdirektivet ska stärkas med ett större arbetsgivaransvar för gig-arbetare

14

Bestämmelserna om dygnsvila i arbetstidsdirektivet ska rivas upp

15

Ett land ska kunna uteslutas ur EU om det bryter mot EU:s demokratiska principer

16

Vetorätten i ministerrådet ska ersättas med kvalificerad majoritet i alla frågor

Centerpartiet vill att det fortsatt ska gå att blockera enskilda beslut som strider mot den nationella besluträtten såsom beskattningsrätten, men vill ta bort vetorätten på utrikesområdet för att utrikespolitiken i EU ska bli mer effektiv.
Helena Vilhelmsson
17

Företag som driver sociala medier ska själva få avgöra hur de hanterar desinformation

18

EU ska satsa EU-medel på kärnkraft

19

Alla intäkter från försäljning av utsläppsrätter ska betalas in till EU:s budget

20

Producenter ska täcka kostnaderna för mer textilåtervinning

21

Skyddet för varg ska minska

22

EU ska verka för att mindre skog avverkas

23

EU ska minska användningen av bekämpningsmedel i jordbruket med 50 procent till år 2030

24

De kvoter som ministerrådet har föreslagit för fiske av sill/strömming ska minskas

25

EU ska upprätta mottagningscenter utanför Europa dit asylsökande skickas

26

EU:s bistånd ska villkoras med att länder utanför EU medverkar till att bromsa migrationen

27

EU ska öka antalet räddningsaktioner på Medelhavet

28

Sverige ska införa permanent inre gränskontroll vid Sveriges gränser

29

EU ska göra omvändelseförsök av HBTQI-personer olagligt

30

EU ska rekommendera medlemsländerna att lägga till en tredje könskategori i sina pass

31

EU ska införa samtyckeslagstiftning

32

EU ska få kompetens att kriminalisera sexköp med inspiration från den svenska sexköpslagen

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

Altinget logo
Stockholm | Köpenhamn | Oslo | Bryssel
Politik på allvar
AdressJohannesgränd 1111 30 StockholmRedaktionen+46 (0)8 12 13 14 24[email protected]Prenumerationsärenden+46 (0) 73 529 99 09[email protected]Org.nr. 556980-5269
Chefredaktör och ansvarig utgivare:Sanna RaymanCFOAnders JørningKommersiell direktörLars GrafströmVdChristoph NørgaardOrdförande och utgivareRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024