ValkompassEU-val 2024

Erik Evestam

förCenterpartiet
  • Landstingsval 2018
  • Regionval 2022
  • Kommunalval 2018
  • Kommunalval 2022
  • Kommunalval 2014

51 år

Yrkes-, folkhögskola eller motsvarande

Vad fick dig att engagera dig i politiken?

Miljöfrågan. Jag drivs av att vi ska bygga ett hållbart samhälle där vi brukar utan att förbruka. Den gröna omställning vi nu ser kommer ge fler hållbara jobb och en konkurrenskraftigt näringsliv.

Politiska hjärtefrågor

Ett anständigt EU

Runt om i Europa växer de auktoritära krafterna fram. Som vill ställa människa mot människa och urholka de demokratiska systemen. Om dessa krafter stärks i EU-parlamentsvalet så tar vi flera steg bakåt - när vi i själva verket behöver gå framåt med mer samverkan över gränserna.

Personliga frågor

Vilka utskott vill du helst sitta i?

Miljö

Vilken ny lagstiftning vill du driva igenom under nästa mandatperiod?

Ge bättre förutsättningar för näringsliv och medborgare att genomföra den gröna omställningen där vi befriar oss från fossil energi och fossila material.

Vilket är ditt favoritmedlemsland i EU (förutom Sverige?)

Tyskland

Din bästa Eurovisionlåt genom tiderna? (Du får inte välja ett svenskt bidrag!)

Lordi!

Jämför svar

1

Det är en fördel för Sverige att vara med i EU

EU är bra för handel och olika former av utbyten. Samtidigt kan vi tillsammans bekämpa gränsöverskridande problem som brottslighet och klimatförändringar.
Erik Evestam
2

EU ska inte välkomna fler medlemsländer

3

Fossila subventioner ska förbjudas i alla EU-regelverk

Vi behöver göra en omställning där vi frigör oss från fossil energi och material.
Erik Evestam
4

Sverige ska ersätta kronan med Euro

EUs länder måste ha ett eget ansvar för sin nationella ekonomi. Ekonomierna är också alltför olika för att detta ska fungera. Detta är dessutom ingen fråga som avgörs i EU-parlamentet utan här hemma i Sverige.
Erik Evestam
5

Alla varor på EU:s inre marknad ska ha en klimatmärkning som anger koldioxidavtryck

En viktig fråga, visserligen, men att ALLA produkter omfattas kan möjligen bli för komplicerat och byråkratiskt.
Erik Evestam
6

Ansiktsigenkänning i brottsbekämpande syfte ska tillåtas i högre utsträckning

Även om brottsbekämpning är viktigt så får den inte innebära att vi urholkar den personliga integriteten. Vi vet att den här typen av system alltid läcker och därför är det viktigt att tekniken inte får helt fritt spelrum.
Erik Evestam
7

EU ska ta initiativ till mer vapenproduktion inom unionen

Jag ser att detta redan sker i stor utsträckning. Behöver verkligen EU finnas med som aktör i detta?
Erik Evestam
8

EU ska förbjuda TikTok

9

EU ska inrätta en gemensam säkerhetspolis

10

EU ska ha ett gemensamt cyberförsvar

11

EU ska kräva att arbetsgivaren tar ansvar om en underleverantör fuskar med löner eller skatter

Detta är en fråga som måste hanteras inom varje nation. Däremot kan gränsöverskridande samarbeten göras.
Erik Evestam
12

Alla typer av arbetskraftsinvandring till EU ska bli lättare

Vi har ett stort behov av arbetskraft och behöver ge möjlighet för detta så länge man kommer hit, följer lagar och regler och vill bidra både till sin egen och till ländernas utveckling.
Erik Evestam
13

Plattformsdirektivet ska stärkas med ett större arbetsgivaransvar för gig-arbetare

Arbetsmarknadsfrågor är en nationell angelägenhet.
Erik Evestam
14

Bestämmelserna om dygnsvila i arbetstidsdirektivet ska rivas upp

15

Ett land ska kunna uteslutas ur EU om det bryter mot EU:s demokratiska principer

Uteslutning tycker jag inte är en bra metod för att utveckla ett samarbete. Däremot finns verktyg som exempelvis böter och indragning av bidrag. Men även detta ska tillämpas restriktivt.
Erik Evestam
16

Vetorätten i ministerrådet ska ersättas med kvalificerad majoritet i alla frågor

17

Företag som driver sociala medier ska själva få avgöra hur de hanterar desinformation

Regelverken behöver förändras för att hantera desinformation. Framförallt sett till den teknikutveckling vi sett kring detta.
Erik Evestam
18

EU ska satsa EU-medel på kärnkraft

Vi kommer behöva kärnkraft en lång tid framöver, men det är fortfarande en i grunden ohållbar energikälla som dessutom är dyrare än de flesta andra. Detta behöver därför fortsatt vara en nationell fråga att bestämma (och betala)
Erik Evestam
19

Alla intäkter från försäljning av utsläppsrätter ska betalas in till EU:s budget

20

Producenter ska täcka kostnaderna för mer textilåtervinning

Producentansvaret är viktigt att utveckla så att den som tillverkar en vara också är med och tar hand om den.
Erik Evestam
21

Skyddet för varg ska minska

Vi har en stabil vargstam i Sverige, som är jaktbar och därför saknas skäl för ett särskilt skydd av den.
Erik Evestam
22

EU ska verka för att mindre skog avverkas

Skogspolitiken är en nationell angelägenhet som EU inte ska styra över. I Sverige har vi också ett bra och hållbart skogsbruk som kombinerar skydd och produktion. På global nivå är dock avskogningen ett problem där EU möjligen kan spela en roll.
Erik Evestam
23

EU ska minska användningen av bekämpningsmedel i jordbruket med 50 procent till år 2030

Detta är angeläget för skyddet av miljö och hälsa. Däremot måste man i dessa målsättningar ta hänsyn till de länder som redan kommit långt. Exempelvis Sverige. Vi ska inte straffas för att vi gått före på den här punkten.
Erik Evestam
24

De kvoter som ministerrådet har föreslagit för fiske av sill/strömming ska minskas

25

EU ska upprätta mottagningscenter utanför Europa dit asylsökande skickas

En rättssäker prövning om asyl är viktig.
Erik Evestam
26

EU:s bistånd ska villkoras med att länder utanför EU medverkar till att bromsa migrationen

27

EU ska öka antalet räddningsaktioner på Medelhavet

28

Sverige ska införa permanent inre gränskontroll vid Sveriges gränser

29

EU ska göra omvändelseförsök av HBTQI-personer olagligt

EU ska stå fast vid alla människors lika rätt och värde - det är en av grunderna i vårt samarbete. Det omfattar den här frågan.
Erik Evestam
30

EU ska rekommendera medlemsländerna att lägga till en tredje könskategori i sina pass

31

EU ska införa samtyckeslagstiftning

32

EU ska få kompetens att kriminalisera sexköp med inspiration från den svenska sexköpslagen

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

Altinget logo
Stockholm | Köpenhamn | Oslo | Bryssel
Politik på allvar
AdressJohannesgränd 1111 30 StockholmRedaktionen+46 (0)8 12 13 14 24[email protected]Prenumerationsärenden+46 (0) 73 529 99 09[email protected]Org.nr. 556980-5269
Chefredaktör och ansvarig utgivare:Sanna RaymanCFOAnders JørningKommersiell direktörLars GrafströmVdChristoph NørgaardOrdförande och utgivareRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024