ValkompassEU-val 2024

Niels Paarup-Petersen

förCenterpartiet

46 år

Ingen information

Politiska hjärtefrågor

Säkra öppna gränser inom unionen

Andra partier vill stoppa den fria rörligheten inom EU och även mellan Sverige och våra nordiska gränser. Jag vill se en garanti för den fria rörligheten i Norden och Europa.

Alla sektorer ska inkluderas i EUs handel med utsläppsrätter

Det måste kosta att släppa ut växthusgaser. Att snabbt få ner EUs utsläpp är det absolt viktigaste vi kan göra för klimatet.

Stoppa chat control

Chat control och andra förslag som har till syfte att spionera på alla medborgares kommunikation måste stoppas. Övervakning utan konkret misstanke måste stoppas.

Jämför svar

1

Det är en fördel för Sverige att vara med i EU

Etableringen av EU har gett Europa fred och tillväxt. Om SD och andra får som de vill med Swexit skulle Sverige få mindre inflytande, bli fattigare och tappa kontakten till kontinenten vi bör vara en självklar del av!
Niels Paarup-Petersen
2

EU ska inte välkomna fler medlemsländer

På sikt måste tex Ukraina kunna bli medlem om EU ska samla Europa. Men det kräver så klart att de lever upp till bland annat demokratiska och ekonomiska regelverken.
Niels Paarup-Petersen
3

Fossila subventioner ska förbjudas i alla EU-regelverk

Det är extremt viktigt att vi får bort de fossila utsläppen - då ska vi så klart inte betala för att det kommer fler!
Niels Paarup-Petersen
4

Sverige ska ersätta kronan med Euro

Fördelar och nackdelar måste så klart utredas men det är dags att inse att den svenska ekonomin är så starkt bunden till den europeiska att kronan bör bindas till Euron (som det fungerar i Danmark) eller Euro införas i Sverige.
Niels Paarup-Petersen
5

Alla varor på EU:s inre marknad ska ha en klimatmärkning som anger koldioxidavtryck

Ja! Centerpartiet har länge varit drivande för detta mål så att det blir lättare för gemene man att ta hållbara val.
Niels Paarup-Petersen
6

Ansiktsigenkänning i brottsbekämpande syfte ska tillåtas i högre utsträckning

Ansiktsigenkänning kan absolut användas till att hitta misstänkta för grova brott i sparat material. Men de nya reglerna som i praktiken öppnar för att hela tiden övervaka offentliga platser med ansiktsigenkänning är orimligt långtgående och öppnar för missbruk.
Niels Paarup-Petersen
7

EU ska ta initiativ till mer vapenproduktion inom unionen

Vi lever tyvärr i en tid med ett aggressivt Ryssland vid Europas gränser. EU behöver snabbt skala upp produktionen av vapen och ammunition om vi ska klara att leverera det militära stöd till Ukraina som vi har utlovat.
Niels Paarup-Petersen
8

EU ska förbjuda TikTok

TikTok är en potentiell säkerhetsrisk. Det måste man vara ärlig med. Därför har jag jobbat för att den inte ska få användas i tex riksdagens mobiler. Men att förbjuda appen i sin helhet är i dagsläget inte rimligt. Däremot måste kraven på TikToks öppenhet öka!
Niels Paarup-Petersen
9

EU ska inrätta en gemensam säkerhetspolis

Vi behöver mer samverkan mellan EU-ländernas polis och rättsväsenden, men inte en centralt styrd säkerhetspolisorganisation. Det ska ligga på ländernas ansvar.
Niels Paarup-Petersen
10

EU ska ha ett gemensamt cyberförsvar

EUs länder måste samordna sina insatser för att försvara sig mot de aggressiva cyberhoten från särskilt Kina, Ryssland och Iran! Här har Sverige hittills varit för oambitiösa!
Niels Paarup-Petersen
11

EU ska kräva att arbetsgivaren tar ansvar om en underleverantör fuskar med löner eller skatter

Arbetsmarknadsfrågor ska lösas mellan arbetsmarknadens parter i första hand, och på nationell nivå i andra hand.
Niels Paarup-Petersen
12

Alla typer av arbetskraftsinvandring till EU ska bli lättare

Det finns en stor kompetensbrist inom EU inom många olika sektorer. Arbetskraftsinvandring är ett viktigt komplement till den inhemska arbetsmarknaden inom varje EU-land, och här krävs enklare och tryggare regler i hela EU.
Niels Paarup-Petersen
13

Plattformsdirektivet ska stärkas med ett större arbetsgivaransvar för gig-arbetare

Arbetsmarknadsfrågor ska lösas mellan arbetsmarknadens parter i första hand, och på nationell nivå i andra hand.
Niels Paarup-Petersen
14

Bestämmelserna om dygnsvila i arbetstidsdirektivet ska rivas upp

Arbetsmarknadens parter ska i grunden reglera sådant. Reglerna behöver implementeras på ett tydligare sätt i den svenska arbetsmarknadens modell, så att den blir tillräckligt flexibel och fungerar även i de sektorer där skiften är organiserade på 24 timmar.
Niels Paarup-Petersen
15

Ett land ska kunna uteslutas ur EU om det bryter mot EU:s demokratiska principer

Det är ingen rättighet att vara med i EU om man inte lever upp till de demokratiska grunder EU bygger på!
Niels Paarup-Petersen
16

Vetorätten i ministerrådet ska ersättas med kvalificerad majoritet i alla frågor

I grunden är EU en medlemsorganisation där länderna måste kunna ha veto.i utrikes och säkerhetspolitiken behöver EU tala med en starkare och mer gemensam röst, utan att enskilda länder kan gå tex Rysslands ärende och stoppa allt.
Niels Paarup-Petersen
17

Företag som driver sociala medier ska själva få avgöra hur de hanterar desinformation

Desinformation är ett hot mot både individer och demokratin i Europa. Det krävs tydliga regelverk för hantering så företagen måste agera!
Niels Paarup-Petersen
18

EU ska satsa EU-medel på kärnkraft

EU ska satsa medel på forskning och utveckling. Inte minst för att få bort de fossila utsläppen. Då är kärnkraft en av de energikällor som kan vara relevanta.
Niels Paarup-Petersen
19

Alla intäkter från försäljning av utsläppsrätter ska betalas in till EU:s budget

Idag går 25 % av intäkterna till EUs budget istället för ländernas. Det ska inte öka.
Niels Paarup-Petersen
20

Producenter ska täcka kostnaderna för mer textilåtervinning

Textilier ska omfattas av producentansvar så att den som sätter en vara på marknaden är skyldig att se till att den materialåtervinns. Det ska vara enkelt för dig som konsument att lämna in ditt avfall som exempelvis textilier oavsett var du bor i landet.
Niels Paarup-Petersen
21

Skyddet för varg ska minska

Varg måste kunna jagas. Men måste också ha livskraftig status.
Niels Paarup-Petersen
22

EU ska verka för att mindre skog avverkas

Vi vill inte att EU ska detaljreglera svenskt skogsbruk. Samtidigt anser Centerpartiet att EU har ett globalt och övergripande ansvar att förhindra avskogning och bidra till att ställa om det skogsbruk som inte är hållbart.
Niels Paarup-Petersen
23

EU ska minska användningen av bekämpningsmedel i jordbruket med 50 procent till år 2030

Många länder i EU använder alldeles för mycket bekämpningsmedel och det måste minska! Sverige ska inte straffas för att vi redan ligger i framkant!
Niels Paarup-Petersen
24

De kvoter som ministerrådet har föreslagit för fiske av sill/strömming ska minskas

Kvoterna ska minska och ett tillfälligt stopp för den storskaliga industriella trålningen av sill/strömming ska införas.
Niels Paarup-Petersen
25

EU ska upprätta mottagningscenter utanför Europa dit asylsökande skickas

Storbritannien har precis gjort ett avtal med Rwanda om att skicka asylsökande dit. Det kommer enligt britiske finansinspektionen kosta runt 20 millioner kronor. Per asylsökande. Det är alltså inte bara kasst ur ett humanitärt perspektiv men även rent ekonomiskt.
Niels Paarup-Petersen
26

EU:s bistånd ska villkoras med att länder utanför EU medverkar till att bromsa migrationen

Centerpartiet tycker det är fel att kräva att andra länder hindrar migration för att de ska få ta del av EU:s bistånd. Bättre är att genom bistånd motverka människors behöv att migrera för att förbättra sina liv
Niels Paarup-Petersen
27

EU ska öka antalet räddningsaktioner på Medelhavet

EU bör ta fram en strategi för sök- och räddningsstrategi på medelhavet, och det borde bli förbjudet att kriminalisera de NGO:er som räddar människor i sjönöd på Medelhavet.
Niels Paarup-Petersen
28

Sverige ska införa permanent inre gränskontroll vid Sveriges gränser

Gränskontrollerna ska bort och ID-kontroller ska inte återinföras! Den fria rörligheten inom EU är en av våra viktigaste fri- och rättigheter som EU-medborgare; rätten att resa mellan Schengenländerna utan gränskontroller.
Niels Paarup-Petersen
29

EU ska göra omvändelseförsök av HBTQI-personer olagligt

Det är en sjuk grej att vilja omvända folks sexualitet.
Niels Paarup-Petersen
30

EU ska rekommendera medlemsländerna att lägga till en tredje könskategori i sina pass

Alla människor har rätt att få vara den de är och se rätt kön i sina id-handlingar. Men det är medlemsländerna som avgör lagstiftning på området.
Niels Paarup-Petersen
31

EU ska införa samtyckeslagstiftning

Ja, vi vill att EU ska skärpa arbetet mot alla typer av sexuellt våld. Sex ska alltid bygga på frivillighet
Niels Paarup-Petersen
32

EU ska få kompetens att kriminalisera sexköp med inspiration från den svenska sexköpslagen

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

Altinget logo
Stockholm | Köpenhamn | Oslo | Bryssel
Politik på allvar
AdressJohannesgränd 1111 30 StockholmRedaktionen+46 (0)8 12 13 14 24[email protected]Prenumerationsärenden+46 (0) 73 529 99 09[email protected]Org.nr. 556980-5269
Chefredaktör och ansvarig utgivare:Sanna RaymanCFOAnders JørningKommersiell direktörLars GrafströmVdChristoph NørgaardOrdförande och utgivareRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024