31 maj 2023
Utredning: En mer rättssäker, enhetlig och effektiv verksamhet vad gäller legaliseringar, andra former av intyganden och apostille, Dir. 2022:9

Sista datum för utredaren att redovisa uppdraget.

Utredningens syfte är att ta fram förslag på hur verksamheterna kring legaliseringar, andra typer av intyganden på utlandsmyndigheter och apostille kan bedrivas på ett mer rättssäkert, enhetligt och effektivt sätt.

Utredaren ska bland annat

  • undersöka hur verksamheten i Regeringskansliet kan utvecklas och effektiviseras, bland annat genom att se över möjligheten att införa och acceptera digitaliserade signaturer för legaliseringar,
  • klarlägga gränserna för utlandsmyndigheternas legaliseringsverksamhet och utförande av andra närliggande uppgifter,
  • ta ställning till om det bör införas en möjlighet att utfärda elektronisk apostille och e-register för apostille, och
  • lämna nödvändiga författningsförslag.

Uppdraget ska redovisas senast den 31 maj 2023.

 

Texten är inte skriven av Altingets journalister utan genereras från regeringens hemsida.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00