10 maj 2023 09:30 - 12:30
Altinget nätverk: Politiken kring cybersäkerhet

STOCKHOLM. Träff med Altingets cybersäkerhetspolitiska nätverk. Medverkar gör Niels Paarup-Petersen (C), riksdagsledamot och sakkunnig inom cybersäkerhet samt Pål Jonson (M), riksdagsledamot och ordförande i försvarsutskottet. 

Vi står idag inför nationella utmaningar på cybersäkerhetsområdet, bland annat i att skapa en samlad ansats och systematiskt stärka förmågan för ökad resiliens mot cyberangrepp. Hur ser Sveriges nationella strategi ut och vad är på gång inom politiken på området? För att besvara dessa frågor gästas nätverket av Niels Paarup-Petersen (C), sakkunnig inom cybersäkerhet och Pål Jonson (M), ordförande i försvarsutskottet. Under träffen ger Niels och Pål sina perspektiv och som vanligt finns utrymme att ställa alla brännande frågor.


E-post Politik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget