3 maj 2023
Utredning: Motverka riskfylld kreditgivning och överskuldsättning, Dir. 2021:108

Sista datum för utredaren att redovisa uppdraget.

Utredaren ska beakta Europeiska kommissionens förslag till nytt direktiv om konsumentkrediter och förhandlingarna om detta.

Utredaren ska bland annat

 • granska marknaden för konsumentkrediter och bedöma i vilken
  utsträckning det finns risk för att krediter erbjuds eller lämnas till
  konsumenter som de inte har ekonomiska förutsättningar att betala
  tillbaka och vid behov föreslå åtgärder som motverkar att så sker,
 • bedöma vilken typ av underlag som bör ligga till grund för prövningen av en konsuments återbetalningsförmåga och föreslå hur kreditgivare och andra som är skyldiga att göra en kreditprövning kan få en bättre helhetsbild av en konsuments skulder,
 • föreslå ett system för skuldregister, om inte starka skäl talar emot det,
 • bedöma vilka åtgärder som skulle kunna vara lämpliga för att ge redan överskuldsatta konsumenter bättre förutsättningar att betala tillbaka sina skulder, och
 • lämna nödvändiga författningsförslag.

Uppdraget ska redovisas senast den 3 maj 2023.

 

Texten är inte skriven av Altingets journalister utan genereras från regeringens hemsida.


E-post Politik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget