20 maj 2025
Utredning: En ny renskötsellagstiftning – det samiska folkets rätt till renskötsel, jakt och fiske, Dir. 2021:35

Sista datum för utredaren att redovisa uppdraget.

0:000:00