2 november 2021
Utredning: Ett system för granskning av utländska direktinvesteringar inom skyddsvärda områden, Dir. 2019:50

Sista datum för utredaren att redovisa uppdraget.

0:000:00